Tag Archives: адвокат

Такса сградна инсталация не отпада за всички!

29 Окт

В днешната статия на в. „Монитор“ – „Пада такса сградна инсталация“, репортерката Ели Крумова е предала информацията като развален телефон. Така написана, статията подвежда потребителите, че във всички случаи на спиране на парното, могат основателно да откажат плащане на такса „сградна инсталация“, което е невярно.

Клиентите на парното могат в началото на отоплителния сезон да попълнят декларация, че не желаят да ползват парно отопление и оттук нататък няма да плащат за сградна инсталация, гарантираха юристите. Оттам уточниха, че заявлението за отказ от услугите на ТЕЦ-а ще бъде качено на интернет страницата на сдружението.

Още от сутринта започнаха да ми звънят клиенти с въпроса как да откажат да плащат тази такса. Именно това ме провокира да напиша тези редове, за да дам малко яснота по въпроса.

Изменението засяга чл.  62 от Закона за защита на потребителите , инкорпориращ европейското законодателство и по-конкрентно „Решение на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно защита на потребителите – защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги“ :

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Забранява се доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна.
(2) При доставка на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставяне на услуги, които не са поръчани от потребителя, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.
(3) Липсата на отговор от страна на потребителя относно доставката на стоки и услуги по ал. 1 не се смята за съгласие.

Централното отопление включва два компонента – парно и топла вода. Следователно, за да не плаща потребителят за сградна инсталация, той трябва да се е отказал както от парно, така и от ползване на топлата вода, или иначе казано, да не е потребител на топлофикационни услуги.

Другата „дребна“  грешчица, допусната от вестник „Монитор“ е, че в статията е цитиран пловдивският адвокат Димитър Деков, председател на пловдивското „Сдружение за правна помощ на потребителите“ , а не както се сочи на две места в статията, видният български  общественик, политик и адвокат  д-р Димитър Греков (1847 – 1901), избран за първия председател на Софийския адвокатски съвет през 1897г.

 

Advertisements

Адвокат Ралица Негенцова е новият Председател на Висшия адвокатски съвет

26 Февр

По неофициални данни на БТА от тази вечер , адвокат Ралица Негенцова е новият Председател на Висшия адвокатски съвет (ВАС).

Към момента на информацията, преброяването на гласовете още не е било приключило, но Ралица Негенцова е водела с осезателна преднина пред основният опонент – адвокат Наталия Ценова.

Този избор не е  неочакван.

–––––––––––––

Късно през нощта на сайта на Висшия адвокатски съвет (ВАС)  бе обявен и окончателният избор .

Ралица Негенцова – 109

Наталия Ценова  – 38

Веска Волева  – 17

Марин Марковски – 4

 

27.02.2012
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ВИСШИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА- 2012 г. Р Е Ш Е Н И Е ( целия текст)

Р  Е  Ш  И  :

1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за Председател на Висшия адвокатски съвет
Ралица Босилкова Негенцова, получила 109 действителни гласа.

2. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ за членове на Висшия адвокатски съвет:
1. Ели Иванова Христова –   получила 107действителни гласа;
2. Атанас Тодоров Стоянов – получил 97 действителни гласа;
3. Юрий Дончев Бошнаков – получил 127 действителни гласа;
4.Валентин Габриел Бенатов – получил 97действителни гласа;
5.Хари Николов Хараламбиев – получил 102 действителни гласа;
6.Милен Бориславов Ралчев – получил 92 действителни гласа;
7.Емилия Недева Недева –  получила 107 действителни гласа.

3. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за член на Висшия контролен съвет:
Драгомир Георгиев Димов –  получил 93 действителни гласа.

5. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ за членове на Висшия дисциплинарен съд:
1. Радостин Димитров Станчев – получил 115 действителни гласа;
2. Иван Дончев Бораджиев – получил 115 действителни гласа;
3. Момчил Савов Савов –  получил 130 действителни гласа;
4. Ели Илиа Келесис-Тодорова – получила 99 действителни гласа;
5. Йордан Василев Митков – получил 86 действителни гласа;
6.Катя Иванова Станкова –  получила 95 действителни гласа;
7.Николай Игнатов Арсенов – получил 92 действителни гласа.

 

Насрочен е  допълнителен избор за членове на Висшите органи на  адвокатския съвет  на 04.03.2012 г. от 9.00 до 17.00 часа в сградата на ВАС на ул. „Цар Калоян” № 8 по реда за провеждане на основния избор.

ВАС – щом не искате делегати на софийските адвокати, не трябва да искате и парите ни

26 Февр

На 25.02.2012 г. общото събрание на адвокатите в страната отказа отлагане с оглед провеждане на общо събрание на адвокатите от София и нов избор на делегати.

Уважаеми колеги!

Адвокатурата е самоуправляваща се структура, в която адвокатите от София (САК) сме 41 %. И ние също като вас, си плащаме всеки месец членски внос към Висшия адвокатски съвет (ВАС).

Ние, софийските адвокати, внасяме в бюджета на ВАС всеки месец 41% от общата сума, т.е. около 50 000 лева, или около 600 000 лева годишно от около 1 400 000 лева.

И ние имаме правото на контрол върху разходването на тези средства.  Но бяхме лишени от тази възможност. Бяхме лишени и от правото на избор на Висши органи на адвокатурата, а тези органи имат сериозни законови права и задължения и изборът на качествени хора е съществен. Те ще ни управляват през следващите 4 години. Те ще трябва да се борят за нашите права и интереси, за издигане авторитета на професията адвокат,  за създаването на качествени закони и за качественото и справедливото им прилагане.

Но бяхме лишени от упражняване на законните ни права и интереси.

Щом не искате софийските адвокати, то не би трябвало да искате и нашите пари !

Да си адвокат не е недостойно!

26 Февр

Разбирам плюещите по адвокатурата. В някаква степен имате основание, защото от години общественият авторитет на адвокатите е сринат.  Сринат е именно заради тези, които разединяват и отслабват адвокатурата.  Заради тези, за които нравствеността и морала са само на хартия!

Аз имам смелостта да заявя открито, че съм адвокат от София и това не е моята адвокатура!

И точно за това се борим – промяна. Промяна за възстановяване авторитета на професията адвокат! Промяна за правото ни на достойнство.  Дали тя ще се състои, бъдещето ще покаже. Но ще се борим.
Защото слаба и безправна адвокатура, означава липса на ефективна защита на вашите права! Защото е безкрайно трудно да се бориш за справедлив процес, когато адвокатските съвети не застават зад гърба на редовия адвокат, когато си сам срещу системата.

Да си адвокат не е недостойно!

Макар, че съществуват доста големи интереси за сриване на това достойнство, за настройстване на обществото до краен предел срещу всеки адвокат.

Ние също разказваме вицове за адвокати, но извън шегата, тази борба е много важна.
Подкрепете ни в борбата за промяна, защото от нея зависи защита на вашите интереси, на интересите на цялото общество!

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

25 Февр

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

София, хотел „Шератон”, 25-26.02.2012г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

Асоциация „Адвокати ЗА Промяна”

защитник на правата на 4935 адвокати

от Софийската Адвокатска Колегия

Уважаеми колеги адвокати,

С настоящата декларация изразяваме пред Вас професионалното си мнение относнобезпрецедентното решение №1354 от 17 февруари 2012г. на Висшия адвокатски съвет, изхвърлило половината от всички вписани адвокати в България от участие във висшия форум на съсловието ни – Общото събрание на адвокатите от страната, насрочено за 25 и 26 февруари 2012г. в София.

І. РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ОПАСЕН ПРЕЦЕДЕНТ И ЗАСТРАШАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСЯКА КОЛЕГИЯ И НА ВСЕКИ АДВОКАТ В ЧАСТНОСТ

Тези дни от права бе лишена Софийска адвокатска колегия, утре може да бъде лишена от права която и да е друга адвокатска колегия от страната! Щом посегнаха на най-голямата, въпрос на време е да ударят и по-малките!

Ако не се реагира когато няколко човека, водени изцяло от личните им интереси да бъдат преизбрани за членове на Висшия адвокатски съвет, незаконосъобразно лишават от права най-голямата от адвокатските колегии, не съществуват вече никакви пречки да бъде мачкана всяка друга от нашите посестрими – адвокатски колегии от България!

Ако този срамен прецедент да се посяга директно на половината адвокати от страната не бъде спрян, вече не съществуват никакви пречки да бъде удрян и всеки адвокат поотделно!

ІІ. РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ИЗЦЯЛО НЕМОРАЛНО И ОБСЛУЖВА ЕДИНСТВЕНО ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГЛАСУВАЛИТЕ ГО

Уважаеми колеги от цяла България,

Решение №1354 от 17.02.2012г. на Висшия адвокатски съвет е подкрепено от 9 (девет) души, от които 5 (пет) са се кандидатирали отново за тези избори и са убедени, че Вие ще ги подкрепите в този хаос! Това са:

1/ Йордан Кирилов Школагерски

2/ Хари Николов Хараламбиев

3/ Валентин Габриел Бенатов

4/ Ели Иванова Христова и

5/ Красимир Борисов Аврамов

Да припомним, че първите двама от тях са досегашни заместник-председатели, а третият е досегашен секретар на Висшия адвокатски съвет и очевидно разчитат да запазят статуса си на ръководители! Последните двама също са „наши ръководители” и също разчитат да бъдат отново такива за още един мандат!

Тези 5 члена на Висшия адвокатски съвет, отхвърлят делегатите от САК като опасни за тях, тъй като софийските делегати ясно декларираха на 5 февруари 2012г., че отхвърлят статуквото при съотношение 7 : 1!

Ето това вече е същински конфликт на интереси – знаещите, че няма да бъдат избрани, изхвърлят своите „непослушни” избиратели!

Има човек – има проблем, няма човек – няма проблем!”, както казваше един „любим ръководител”!

ІІІ. РЕШЕНИЕТО МИНИРА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, НО МОЖЕ ДА БЪДЕ САНИРАНО

С това си решение ВАС не само противозаконно елиминира една от адвокатските колегии – Софийската, но и минира бъдещите Ваши решения като делегати на Общото събрание именно поради наложената на практика забрана делегатите на една от колегиите да участвуват в дискусиите и в решенията на Общото събрание на адвокатите от страната. Така тези Ваши бъдещи решения стават силно уязвими от правна гледна точка!

Съгласно разпоредбата на чл. 113 от Закона за адвокатурата, Общото събрание на адвокатите от страната:

1. разглежда и приема отчета на Висшия адвокатски съвет, доклада на Висшия контролен съвет и отчета на Висшия дисциплинарен съд;

2. избира председател и членове на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и членове на Висшия контролен съвет.

Няма други законово закрепени правомощия на суверена – представителния орган на гилдията ни, така е по нашия закон!

НО И НЕ СЪЩЕСТВУВА ЗАБРАНА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА ДА ОТЛОЖИ ЗАСЕДАНИЕТО СИ ИЛИ ДА ДОВЪРШИ РАБОТАТА СИ ПО НЕГО СЛЕД 2 МЕСЕЦА НАПРИМЕР!

След 2 месеца Вие ще продължите да имате качеството на делегати от Вашите колегии, а софийските адвокати ще преизберат своите делегати и Общото събрание на адвокатите от страната ще може да довърши работата си изцяло в рамките на закона!

Всеки друг финал на заседанието на Общото събрание на адвокатите от страната на 25 и 26 февруари 2012г. ще бъде атакуван в съда и ще минимизира допълнително принципа ни на самоуправляваща се организация като предостави решението в ръцете на съдиите!

Да решим законосъобразно проблемите си самите ние, а не да предоставяме това на милостта на другите!

ІV. РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Висшият адвокатски съвет (ВАС) погази императивната норма на чл.134, ал.1 от Конституцията на Република България, определяща адвокатурата като, цитираме: „…свободна, независима и самоуправляваща се.”

С решението си ВАС посегна на конституционно закрепените принципи за независимост и самоуправление на адвокатурата, като не уважи категоричното решение на Общото събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия (САК) от 28 януари 2012г., определило при честни и проведени изцяло съобразно рамките на закона избори делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

Становището ни относно пълната законосъобразност на решенията на ОС на САК от 28.01.2012г. сме изпратили преди 17.02.2012г. до Висшия адвокатски съвет, а така също сме го изразили публично и се надяваме да сте запознати с него!

Висшият адвокатски съвет пренебрегна и императивната норма на чл. 112 от Закона за адвокатурата, предвиждаща, цитирам: „Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.”

Висшият адвокатски съвет с решението си неглижира и разпоредбата на чл.46, ал.1 от Закона за нормативните актове, който постановява: „Разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.”

Алинея втора на този нормативен темел пък определя: Когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България.”

Като не посочи в решението си от 17.02.2012г. как ще се реализира волята на адвокатите от САК в Общото събрание на адвокатите от страната след като ги лишава от право на делегати, Висшият адвокатски съвет по една стара библейска традиция си уми ръцете като Пилат Понтийски и на практика предостави на Вас като делегати, съставляващи Висшия форум на свободната адвокатска професия, да извършите това тълкуване.

Именно от Вас, колеги адвокати от цяла България, сега зависи дали ще дадете законосъобразен изход от безпрецедентното лишаване от права на най-голямата от адвокатските колегии в страната на 25 и 26 февруари 2012г.!

Вие сте Върховният ни орган и Ваша е върховната отговорност за опазване свободата и независимостта на професията ни от посегателствата към нея, дори когато идват от нашите редици!

Вие сте призовани от съдбата да потвърдите или да отхвърлите извършеното от Висшия адвокатски съвет разделение в Българската адвокатура!

Ние от Асоциация „Адвокати ЗА Промяна” Ви призоваваме да последвате примера на членовете на Висшия адвокатски съвет, които гласуваха „против” това взривяващо ни решение, а именно:

1/ адвокат Димитър Дочев Илковски от Ловешката адвокатска колегия;

2/ адвокат Момчил Савов Попсавов от Пловдивската адвокатска колегия;

3/ адвокат Юрий Дончев Бошнаков от Бургаската адвокатска колегия,

както и да имате в предвид позицията на адвокат Драгомир Георгиев Димов от Варненската адвокатска колегия, гласувал „въздържал се” и така всички теотказали да подкрепят решението от 17.02.2012г.

Гласуването на тези колеги е лъч на надежда за нас, че Общото събрание на адвокатите от страната няма да се подведе по опасната политика на разделение на Българската адвокатура на „София срещу останалата част от страната”, в която Висшия адвокатски съвет ни въвлича!

Днес, когато професията ни е най-застрашена от външни атаки за последните 20 години, Ви призоваваме, уважаеми колеги, да проявите мъдрост и да намерите верния изход към единение на адвокатите в България!

24.02.2012г.

София                                                      Асоциация  „Адвокати ЗА Промяна”

ВАС срещу САК – това не е нашата адвокатура !

25 Февр

Днес, 25.02.2012 и утре, 26.02.2012, се провежда първото нелегитимно общо събрание на адвокатите от страната.

На 17 февруари 2012, с Решение  №1354  от 17.02.2012 г., Висшият адвокатски съвет (ВАС) въведе безпрецедентна практика у нас – лиши Софийската адвокатска колегия (САК) от участие в самоуправлението на адвокатурата!

САК е най-голямата колегия в страната , състояща се от 4935 вписани адвокати и предсталява 41 % от адвокатите в България.

Това решение поставя въпроса може ли ВАС да лишава една колегия от участие в конституционно гарантираното самоуправление на адвокатурата?!

Може ли да лишава 41% от адвокатите в страната от избирателни права и участие в самоуправлението?!

Легитимно ли е общото събрание (ОС)  на адвокатите в страна, щом същото е свикано при нарушение на императивни (задължителни) текстове от закона?!

Еднозначният отговор на този въпрос е  НЕ!

Общото събрани на адвокатите в България се състои от представители на всичките колегии при норма на представителство 1 делегат на 40 адвоката. Лишаването на една от колегиите, при това най-голямата, е достатъчно основание да компрометира действията на ОС на адвокатите в страната. Същото действа при нарушена норма на представителство и не е орган, изразяващ волята на всички адвокати.

Чл. 112. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.

Тази норма определя общия брой на делегатите. В този общ брой представители, САК участва със 123 представители, или 41 % от общия брой делегати. Останалите 57% не са равни на 100% , 57% не са равни и на 2/3 от делегатите !  В случая е неприложима хипотезата на чл. 111, ал.(3), предл. 2 от ЗА (Закон за адвокатурата)

Чл. 111.

(3) Общото събрание на адвокатите от страната се провежда през последната събота и неделя на месец февруари и се счита за редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите.

ОС не е редовно свикано. Липсват абсолютни процесуални предпоставки за неговото свикване и провеждане.  То не представлява орган, способен за приема решения от името на всички адвокати в страната! То е нелегитимно! То не може да предсталвява адвокатите от САК. 

Следователно новият ВАС е нелегитимен орган, способен с решение да обвърже  адвокатите от САК, включително и за заплащане на вноски в бюджета на ВАС! 

Длъжни ли сме да плащаме членски внос към ВАС, щом вас ни е изоставил и не орган, избран с наше участие и по наша воля?! 

Новоизбраният от това нелегитимно ОС  Висш адвокатски съвет ( ВАС) не може да представлява адвокатите от САК, след като сам не се припознава като наш представител, след като сам се е лишил от нашето участие в самоуправлението.

ВАС сам реши да не бъде наш представителен орган!

Това не е моята адвокатура!

Това не е нашата адвокатура !

Декларация на Асоциация “Адвокати за промяна”

Общото събрание на адвокатите от страната ще бъде незаконно!

23 Февр

На 17.02.2012г. Висшият адвокатски съвет (ВАС), с Решение  №1354, обяви изборът на делегати на Софийската адвокатска колегия (САК) за незаконен.  Решението е необжалваемо и лишава близо половината от регистрираните адвокати в страната от правото на избор чрез делегати на висши органи на управление на адвокатурата и от участие в дейността и управлението на адвокатурата през следващите 4 години. То не съдържа правни последици , нито разпорежда свикване на ново редовно общо събрание на САК за избор на делегати.

При това положение общото събрание на адвокатите от страната не може да бъде редовно свикано и  законно проведено, тъй като се нарушава императивната норма на чл. 112, ал. (1) от Закона за адвокатурата (ЗА)  за норма на представителство и за състав на събранието – представители от всички колегии.  Една от колегиите, САК, състояща се от 4935 вписани адвокати,,  с квота от 123 делегати, представляващи 41 % от състава на общото събрание,  няма да има представители.  Няма да има и общо събрание, дори и такова да бъде проведено.

Чл. 112. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.

С лишаване на софийските адвокати от представители, се компрометира сериозно не само изборът на висши органи, а всички бъдещи решения на тези органи, както и цялата дейност през следващия мандат.

И ако все още не е ясно за някого, то генезиса на тези проблеми явно съзнателно е заложен в действащия Закон за адвокатурата.

В исторически план адвокатурата винаги е имала активна позиция по обществените проблеми, а според Конституцията е дейност в защита на законните права и интереси на гражданите. Но в последните немалко години,  адвокатурата е осакатена чрез закони и начини на управление и на практика е абдикирала от водещата си обществена роля. Моралът и нравствените качества на адвоката са само на хартия.  По тези причини  адвокатурата вече не се ползва с авторитет в очите на обществото и се превърна в символ на най-низки човешки качества.

Голямата част от адвокатите не желаем да търпим повече това положение.  Именно това е смисълът на вътрешните борби в САК, пренесен сега на ниво ВАС.

%d bloggers like this: