Архив | Протест RSS feed for this section

Преодоляване последиците от наводнението – държавата и общините пак абдикират

25 Юни

Вече седмица откакто се случи трагедията в кв. Аспарухово – Варна, Добрич,  Дебелец,  Килифарево и други български селища, удавени от наводнението, последиците се преодоляват основно чрез доброволчески труд и дарения.

Днес в новините съобщават, че община Варна е поискала и получава по европейски проект фургони за останалите без жилища.

В същото време репортаж от Дебелец показа как от Фондация „Четири лапи“ снабдяват хората с фураж, защото оцелелите животни са прехраната на хората. Представител на фондацията каза, че при наводнението в Сърбия държавата се е погрижила за снабдяване с фураж, а у на – не!. Каза също, че те могат да снабдят само 50 домакинства. А за останалите кой ще се погрижи?!

Докога българската държава – централна и местни администрации ще водят политически войни, ще си прехвърлят отговорност и ще абдикират от проблемите на хората! Докога ще разчитат основно на състрадателността на хората и на доброволни помощи и дарения! Докога за управляващите ще бъдем само електорат, необходим по време на избори!

Защо общините, кметствата и Министерски съвет не поискат ОТВАРЯНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ РЕЗЕРВ?! Нали точно това е неговата цел, дефинирана в чл. 2 от закона – да служи за задоволяване потребностите на населението и стопанството при кризи! Защо никой до сега не поиска освобождаване на храни, фуражи, лекарства, домакинско имущество, горива строителни материали и др. суровини и необходими материали? Защото България се намира в ситуация на преодоляване последиците от катастрофа (а не бедствие, както го наричаме и което е с по-малка степен на засягане) , пак по дефиниция на този Закон за държавните резерви и военновременните запаси , който, по неизвестни причини на сайта на Държавната агенция дори не е актуализиран и е без последните 5 поправки.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавните резерви представляват основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество и други, определени с номенклатурен списък от Министерския съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението при кризисна ситуация, при положение на война, военно или извънредно положение.
(2) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Кризисни запаси по смисъла на този закон са определени по вид и количество материални средства, които държавата създава и поддържа за използване по време на кризисна ситуация и са част от държавния резерв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Министерският съвет определя вида, условията и реда за създаване, използване и възстановяване на кризисни запаси от материални средства.
Чл. 19. (1) Освобождаването на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган и с последваща заповед на председателя на агенцията при:
4. искане на централната или местната администрация за преодоляване на последиците от кризисни ситуации с последващо своевременно възстановяване;
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
9. Кризисна ситуация възниква вследствие действието на разрушителни или агресивни сили при бедствия, аварии, катастрофи, епидемии или други събития.
10. Бедствие е всяко природно или екологично явление, което е съпроводено от жертви и тежки щети за собствеността или са застрашени животът и здравето на населението.
12. „Катастрофа“ е събитие, явление или процес на действието на разрушителни сили, довели до мащабни тежки или унищожителни последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, изискващи незабавни и възстановителни интервенции.

От този текст на закона за всеки става ясно, че:

сме в  КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ, възникнала вследствие на КАТАСТРОФА и са налице всички основания държавната и местните администрации на засегнатите общини да поискат отваряне на Държавния резерв!

Изглежда простичко, нали?! Само някой трябва да си мръдне химикалчето и да поиска освобождаване  на резерва!

Какво ад направим след като държавата, чрез централната и местните администрации не си мърда пръста?

Да притиснем държавата да си свърши работата!

Всеки пострадал гражданин, също журналисти и медии, отразяващи събитието, доброволците, помагящи за преодоляване на последиците, НПО, партийни централи  и т.н. може ПИСМЕНО ДА СЕЗИРАТ:

1. Министър-председателя

2. Кметовете по места – общински и на населените места

със следното 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………..,

адрес и др. данни ………………………………………….

Уважаеми г-н Министър-председател на Република България / Кмет на ……..

Моля, на основание чл. 19, ал. (1), т. 4 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, да отправите искане до Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за освобождаване на запаси от резерва – храни, фуражи, лекарства, домакинско имущество, горива строителни материали и др. суровини и необходими материали, необходими за незабавно преодоляване на последиците от кризисната ситуация в засегнатите Варна, Добрич, Дебелец, Килифарево, Велико Търново и други населени места  и общини, възникнала вследствие на КАТАСТРОФАЛНИТЕ НАВОДНЕНИЯ от последните дни.

 

 

(следващия текст, ако заявлението се подава от пострадало лице.)

Пострадах от наводнението на ………….. 2014г  (дата) в ……. (населено място). Домакинството ни се състои от : (изброяват се членовете и възрастта им). Понесохме следните щети: (изброяват се накратко щетите)

Аз и членовете на домакинството ми се нуждаем спешно от следната помощ, която не сме в състояние да си осигурим сами: (изброяват се нуждите – продукти, лекарства, суровини, др. материали и т.н. по вид и количества )

В случай, че  не отправите такова искане и като пострадало лице не ми бъде осигурена спешна помощ лично за мен и членовете на домакинството ми, Ви уведомявам, че е налице проявено бездействие и ще потърся обезщетение по ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

                                                                                                                                                         (ДАТА и ПОДПИС)

 

Advertisements

Лицата на протеста в кадри – #ДАНСwithme 3

17 Юни

Това са лицата на протеста в кадри – усмихнати, възпитани.

Точно както го е казал Вазов:
„И всякоя възраст, класа, пол, занятье
взимаше участие в това предприятие“

Оставям кадрите да говорят сами.

#ДАНСwithme 3

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Схващат ли политиците смисъла на площадната демокрация #ДАНСwithme ?

16 Юни

От два дни България се вдига на протест.  Без организация, напълно спонтанно в София пред Министерски съвет на 14.06.2013 се събраха над 10 000 души, а на 15.06. – над 20 000!

Все по-масови протести в София пред Министерски съвет 15.06.2013 г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на Бисер Дянков - http://svobodnite.wordpress.com/

Все по-масови протести в София пред Министерски съвет 15.06.2013 г.
Снимката е предоставена с любезното съдействие на Бисер Дянков – http://svobodnite.wordpress.com/

Конкретният повод е скоростна промяна в закона и изборът на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.  Доста скандална личност, чиято шеметна кариера започва още от незряла тинейджърска възраст – 21 г. , а изглежда и доста преди това, съдейки от негова снимка с покойния вече шеф на Мултигруп Илия Павлов.  Медиен магнат по български, човек, управляващ огромна собственост, неразривно свързан с банката, въртяща държавните и общински пари – КТБ и вече успял да прекрачи прага на няколко партии.

Но истинската причина е, че хората не виждат някаква реална промяна в начина на управление. При предварителните избори на 12.05.2013 г. политиците даваха заявка, че в България ще има експертно правителство, способно да изведе държавата от тежката криза , в която е затънала.  След над 20 години преход, повече от половината българи живеят под прага на бедността!  И докато все повече обикновените българи губят работата си, губят средства за физическо оцеляване, не могат да си купят лекарства и храна, отказват се от топло през зимата и измират, то партии и политици, неразривно преплетени с едрия монополен капитал и мафиотски структури, пропити от договорености под масата, отново и отново си прехвърлят топката, за да не загубят контрол върху властта. А от там и върху информацията, върху съдебната система, върху всичко.  Защото всичко е пари. Народното събрание, съдебната система, прокуратура се ползват по най-безобразен начин не за да се създава и прилага читаво законодателство, водещо до справедливост, а за да могат всички участници в процеса по съсипването на българския народ, да бъдат изкарани кристално чисти и неопетнени като планински изворчета.

Няма престъпления, няма осъдени, няма скандал, завършил с присъди. 

Няма морал!…

Нагледахме се на прескачане от партия в партия, на разни сливания, вливания, отделяния, разделяния, преименувания и какви ли не още процеси на партиите. И всяка ни се представя като нова.  Като пример – от НДСВ произхождат и ГЕРБ -Бойко Борисов, който пък е бил довереник на Тодор Живков, а от там има близко родствени връзки с БСП, и България на гражданите-Меглена Кунева-Пръмова, сродила се с виден комунистически род, бивш Министър в правителствата на Сакскобургготски и на Станишев. Давам това само като пример за липсата на ясни граници и разлики между отделните партии, като този процес на свързаност и преливане е валиден и в останалите партии и личности в тях.  Съществена разлика между партиите няма, личностите са едни и същи. Затова няма ясна граница коя партия у нас е лява, коя е център и коя е дясна. Цари едно партийно люшкане от ляво на дясно и обратно като пияни в кръчма.

Но за съжаление тази партийна кръчма е Българският парламент. Основната институция в съсипаната ни държава.

Държавата и народът биват изтупвани като брашнен чувал. Но, дами и господа политици, чувалът вече няма сили да пуска…

Опитват да ни заблудят, че в момента протестира средната класа. Каква средна класа? В България няма такава. Политиците се постараха да я унищожат, защото именно тя би имала силите и волята да влияе при избори. У нас по-голямата част от малкото хора, имащи работа, живеят под прага на бедността. Минималната заплата е под прага на бедността. Малко са държавите, в които се наблюдава явлението работещи бедни.  У нас има много рязко обществено разслояване на неколцина много богати и масово бедни и гладни. И между тях единици, можещи да се охарактеризират като средна класа, но толкова малобройни, че не могат да формират класа като обществена прослойка.

Истината е, че в момента протестира народа. В момента хора, симпатизиращи на една или друга партия, или такива, които са политически безпристрастни, се обединяват в един общ протест, с една ясно очертана цел – физическо оцеляване и достоен живот в България, нежелание повече да търпят и да гледат  безучастно политически интриги и въртележки. Хора, нежелаещи БюлетиниГейтс да завърши безславно, след като е публична тайна дългогодишната изборна манипулация. Хора, искащи най-после да има осъдени, които да понесат отговорността си за геноцида срещу българския народ.

Това са хора,  протестиращи за хляб и ценности! За бъдеще!


Това са хора, които не искат единствения изход за физическо оцеляване и живот да бъде „терминал 2“ . Хора, които вече почти нямат какво да губят.

Хора нежелаещи  повече да търпят такъв тип задкулисно, манипулативно, мафиотско, геноцидно управление, без значение кой управлява.

Хора културни и мислещи, готови в свое име и в името на децата  да се борят за бъдеще в България, за бъдеще на българите!

Все по-често на политиците ще се налага да дават отговори на хората, както това се наложи снощи на Сидеров.

И измъкване вече няма да има, защото и полицията е част от този народ, защото охранява, но сваля каските в знак на съпричастност и получава цветя и аплодисменти.

И протестите ще стават все по-многобройни.

Защото те са срещу цялата политико-медийно-монополна манипулативна каста!

Докато кукловодите и куклите осъзнаят сериозността на ситуацията и смисъла на #ДАНСwithme!


Как най-бързо да постигнем реформи? Нищожност на договорите и участие на гражданите в управлението.

25 Февр

Освен чрез спешно създаване на нова обединена партия на протестиращите, която да се яви на предстоящите избори, възможен е и един друг вариант за бързо постигане на търсените цели:

В момента съществуват правни уредби за участие на гражданите в различни консултативни органи , но те не са изчерпателно уредени.  Въпреки това, тази уредба може да бъде ползвана при наличието на воля от управляващите и те да станат ефективни.

Разбира се нуждата от незабавно изготвяне на Национална стратегия за излизане от кризата остава като задача пред всички.

Относно сключените договори, би могло да се ползва правният институт на нищожността.  Чл. 26 от ЗЗД прогласява за нищожни договорите, които заобикалят закона, така тези, накърняващи добрите нрави.  Нищожността може да засяга както целия договор, така и само отделни негови клаузи.  „Добрите нрави“  са морална категория, която е крайно време да получи приложение в съда. За да имаме ефикасна съдебна система.

Още статии от категорията Протест.  Очаквайте още статии.

Чувствайте се свободни да коментирате.

Приложим ли е у нас исландският модел и как най-бързо да постигнем реформи?

25 Февр

Зная, че в момента моите думи за много хора ще прозвучат като ерес, но считам, че трябва да споделя мнението си, а хората да преценят как да постъпят.

Приложим ли е у нас исландският модел?

Мисля, че исландският модел у нас е много трудно приложим, не защото те са малко, а ние много, а защото у нас условията и проблемите са различни.

У нас цари едно силно обществено разединение, основано на недоверие и компромати,  икономиката е съсредоточена в монополите, няма ефективна бизнес среда, която да е в състояние да издърпа икономиката.  Няма ефективна съдебна система, която да създаде у хората търсеното  чувство за справедливост и доверие.

Мажоритарни избори?! И това вече го видяхме. Уж независими, а в същност тотално зависими от политическите сили кандидати.  На нас ни трябват хора с морал,  добри професионалисти, експерти, които да създадат Национална стратегия за излизане на България от кризата, за създаване на работни места и увеличаване доходите на българите, за спиране изтичането на млади и качествени хора от България!

Проблемите за решаване у нас са други.  Не случайно първите неща, които Бойко Борисов  направи, идвайки на власт, бяха да срине тотално едва кретащия среден и дребен бизнес и да го съсредоточи в монополите.  Как тогава да очакваме от такъв политик, за когото се очаква от доста кръгове пак да спечели новите избори, хората да очакват реформи?!

Как най-бързо да постигнем реформи?

В момента, мисля, че вероятно чрез подставени лица или просто поради неопитност, върви един много силен и погрешен лайтмотив – не искаме да организираме партия.

А това е най-бързият и реален начин да се постигнат целите на протеста. Но различна от сегашните партии- с механизми за контрол, с ясни цели, платформи и национална стратегия за реформи,  за ревизия на договори и т.н.

Само такава структура е в състояние да отвее олигарсите от управлението.  И трябва всички протестиращи групи да се обединят в името на промените.

Мисля, че управляващите точно от това се страхуват и бързат с нови избори, преди тази мисъл да е изкристализирала в обществото.

Прилага се политика „Разделяй, за да владееш“. Повтарянето от Президента – легитимни представители, води до задълбочаване разрива на протестиращите групи и до изпокарването им. Какво значи легитимни? Да са регистрирани като НПО в съда? Да са излъчени чрез някаква форма на гражд. избор? Какъв?  Това води единствено до разединяване и разцепление на протестиращите, респективно до отслабване на протеста.

Трябва нова политическа сила, която да спечели изборите! И първата задача – да направи промени в избирателния закон.

Ако такава сила не се създаде навреме, на избори ще отидат отново познатите ни политически партии, които само леко ще се преоблекат с нови лица.  „Пременил се Илия… пак в тия!“.  А от тези политически сили трудно можем да очакваме промени. Те многократно имаха тази възможност, но оглозгаха докрай държавата. Тях вече ги видяхме! Но вече не остана кокал за глозгане.

Нуждаем се от истинска партия на народа. Това е най-бързия начин за постигане на реформи.  Колкото и омразен и нежелан да е той.

 

Как най-бързо да постигнем реформи? Нищожност на договорите и участие на гражданите в управлението.

Още статии от категорията  Протест.  Очаквам вашето мнение и коментари.

Какво е нужно на България сега?

25 Февр

Събитията в България се развиват с главоломна скорост след началото на Националния протест.  Исканията на протестиращите се увеличават с всеки изминал ден. Вече и за децата е ясно, че имаме нужда от сериозни реформи.

Но все още няма отговор на най-важния въпрос: КАК!

Как да постигнем най-бързо реформи без да срутим безвъзвратно дори и малкото, което съществува в момента?!

Какви да бъдат тези реформи?!

Кой да ги реализира?!

Ние българите, в момента се нуждаем повече от всеки друг път от национално обединение, а не от разединение и разбиване на купища малки, протестиращи за отделни интереси, групи.

Нуждаем се от бързо и осъзнато обединяване на силите около един основен, национален интерес, за реформи, водещи до максимално бързо повишаване доходите на народа до тяхното европейско ниво.

Нуждаем се от спешни икономически мерки за възстановяване и стимулиране на малкия и среден бизнес, който възможно най-бързо да създаде нови работни места и увеличаване на минималните доходи на българите.

Нуждаем се от максимално бързо създаване на дългосрочна национална стратегия за излизане от кризата и икономическо развитие!

Нуждаем се от спешно изработване на механизми за граждански контрол, както във всички структури на изпълнителната власт, така и в законодателната и съдебната система. Нуждаем се от механизми за справедливост!

Нямаме нужда от разединение на протестиращите и анархия, защото това няма да ни нахрани!

Нашите прадеди са постигнали много, знаейки че
„Съединението прави силата!“

Приложим ли е у нас исландският модел и как най-бързо да постигнем реформи?
Още от категорията Протест.

Чувствайте се свободни да коментирате.

Кой стои зад Националния протест?

25 Февр

От доста време България се тресе от протести. Голяма част от българите гладува и изнемогва.  Съвсем закономерно се появи и група във Фейсбук, наречена Национален Протест срещу безобразията в България.  Пак така закономерно хората я припознаха като основен двигател на протеста.  В началото те приемаха като правилно поведението на анонимност на създателите й . Но събитията се развиват.  Много и и различни групи, всяка със своите искания, се включиха в националния протест.  Обаче хората, стоящи зад фейсбук групата Национален Протест срещу безобразията в България, продължават да са анонимни. И само втълпяват – този не е с нас, онзи не е с нас. Тази анонимност все повече буди съмнения.

Кои са тези хора и какви всъщност са техните необявени цели?

За службите по сигурността не представлява никакъв проблем установяването кой стои зад създаването на тази група.

В такъв случай единствено за хората от народа, за самите протестиращи, не е ясно кой се опитва да бъде техен водач.  И към какво ги води!

Защото групата за сега не представя никакви мерки за решаване на проблемите. Защото призивите на тази група са насочени към анархия, към разединение, към нихилизъм, отричане на всичко и всеки. Без да дават решение.

Хората усещат, че анархията би била най-лошият съветник в момента.

И съвсем основателно започват да се притесняват какво ще се окаже тогава, когато се разбере кои са тези анонимни водачи.

И към какво са ги водили.

Крайно време е водачите да се покажат на светло!

Какво е нужно на България сега?

Още от категорията Протест.

Чувствайте се свободни да коментирате.

%d bloggers like this: