Архив | Правни съвети RSS feed for this section

Такса сградна инсталация не отпада за всички!

29 Окт

В днешната статия на в. „Монитор“ – „Пада такса сградна инсталация“, репортерката Ели Крумова е предала информацията като развален телефон. Така написана, статията подвежда потребителите, че във всички случаи на спиране на парното, могат основателно да откажат плащане на такса „сградна инсталация“, което е невярно.

Клиентите на парното могат в началото на отоплителния сезон да попълнят декларация, че не желаят да ползват парно отопление и оттук нататък няма да плащат за сградна инсталация, гарантираха юристите. Оттам уточниха, че заявлението за отказ от услугите на ТЕЦ-а ще бъде качено на интернет страницата на сдружението.

Още от сутринта започнаха да ми звънят клиенти с въпроса как да откажат да плащат тази такса. Именно това ме провокира да напиша тези редове, за да дам малко яснота по въпроса.

Изменението засяга чл.  62 от Закона за защита на потребителите , инкорпориращ европейското законодателство и по-конкрентно „Решение на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно защита на потребителите – защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги“ :

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Забранява се доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна.
(2) При доставка на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставяне на услуги, които не са поръчани от потребителя, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.
(3) Липсата на отговор от страна на потребителя относно доставката на стоки и услуги по ал. 1 не се смята за съгласие.

Централното отопление включва два компонента – парно и топла вода. Следователно, за да не плаща потребителят за сградна инсталация, той трябва да се е отказал както от парно, така и от ползване на топлата вода, или иначе казано, да не е потребител на топлофикационни услуги.

Другата „дребна“  грешчица, допусната от вестник „Монитор“ е, че в статията е цитиран пловдивският адвокат Димитър Деков, председател на пловдивското „Сдружение за правна помощ на потребителите“ , а не както се сочи на две места в статията, видният български  общественик, политик и адвокат  д-р Димитър Греков (1847 – 1901), избран за първия председател на Софийския адвокатски съвет през 1897г.

 

Advertisements

Преодоляване последиците от наводнението – държавата и общините пак абдикират

25 Юни

Вече седмица откакто се случи трагедията в кв. Аспарухово – Варна, Добрич,  Дебелец,  Килифарево и други български селища, удавени от наводнението, последиците се преодоляват основно чрез доброволчески труд и дарения.

Днес в новините съобщават, че община Варна е поискала и получава по европейски проект фургони за останалите без жилища.

В същото време репортаж от Дебелец показа как от Фондация „Четири лапи“ снабдяват хората с фураж, защото оцелелите животни са прехраната на хората. Представител на фондацията каза, че при наводнението в Сърбия държавата се е погрижила за снабдяване с фураж, а у на – не!. Каза също, че те могат да снабдят само 50 домакинства. А за останалите кой ще се погрижи?!

Докога българската държава – централна и местни администрации ще водят политически войни, ще си прехвърлят отговорност и ще абдикират от проблемите на хората! Докога ще разчитат основно на състрадателността на хората и на доброволни помощи и дарения! Докога за управляващите ще бъдем само електорат, необходим по време на избори!

Защо общините, кметствата и Министерски съвет не поискат ОТВАРЯНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ РЕЗЕРВ?! Нали точно това е неговата цел, дефинирана в чл. 2 от закона – да служи за задоволяване потребностите на населението и стопанството при кризи! Защо никой до сега не поиска освобождаване на храни, фуражи, лекарства, домакинско имущество, горива строителни материали и др. суровини и необходими материали? Защото България се намира в ситуация на преодоляване последиците от катастрофа (а не бедствие, както го наричаме и което е с по-малка степен на засягане) , пак по дефиниция на този Закон за държавните резерви и военновременните запаси , който, по неизвестни причини на сайта на Държавната агенция дори не е актуализиран и е без последните 5 поправки.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавните резерви представляват основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество и други, определени с номенклатурен списък от Министерския съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението при кризисна ситуация, при положение на война, военно или извънредно положение.
(2) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Кризисни запаси по смисъла на този закон са определени по вид и количество материални средства, които държавата създава и поддържа за използване по време на кризисна ситуация и са част от държавния резерв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Министерският съвет определя вида, условията и реда за създаване, използване и възстановяване на кризисни запаси от материални средства.
Чл. 19. (1) Освобождаването на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган и с последваща заповед на председателя на агенцията при:
4. искане на централната или местната администрация за преодоляване на последиците от кризисни ситуации с последващо своевременно възстановяване;
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
9. Кризисна ситуация възниква вследствие действието на разрушителни или агресивни сили при бедствия, аварии, катастрофи, епидемии или други събития.
10. Бедствие е всяко природно или екологично явление, което е съпроводено от жертви и тежки щети за собствеността или са застрашени животът и здравето на населението.
12. „Катастрофа“ е събитие, явление или процес на действието на разрушителни сили, довели до мащабни тежки или унищожителни последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, изискващи незабавни и възстановителни интервенции.

От този текст на закона за всеки става ясно, че:

сме в  КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ, възникнала вследствие на КАТАСТРОФА и са налице всички основания държавната и местните администрации на засегнатите общини да поискат отваряне на Държавния резерв!

Изглежда простичко, нали?! Само някой трябва да си мръдне химикалчето и да поиска освобождаване  на резерва!

Какво ад направим след като държавата, чрез централната и местните администрации не си мърда пръста?

Да притиснем държавата да си свърши работата!

Всеки пострадал гражданин, също журналисти и медии, отразяващи събитието, доброволците, помагящи за преодоляване на последиците, НПО, партийни централи  и т.н. може ПИСМЕНО ДА СЕЗИРАТ:

1. Министър-председателя

2. Кметовете по места – общински и на населените места

със следното 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………..,

адрес и др. данни ………………………………………….

Уважаеми г-н Министър-председател на Република България / Кмет на ……..

Моля, на основание чл. 19, ал. (1), т. 4 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, да отправите искане до Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за освобождаване на запаси от резерва – храни, фуражи, лекарства, домакинско имущество, горива строителни материали и др. суровини и необходими материали, необходими за незабавно преодоляване на последиците от кризисната ситуация в засегнатите Варна, Добрич, Дебелец, Килифарево, Велико Търново и други населени места  и общини, възникнала вследствие на КАТАСТРОФАЛНИТЕ НАВОДНЕНИЯ от последните дни.

 

 

(следващия текст, ако заявлението се подава от пострадало лице.)

Пострадах от наводнението на ………….. 2014г  (дата) в ……. (населено място). Домакинството ни се състои от : (изброяват се членовете и възрастта им). Понесохме следните щети: (изброяват се накратко щетите)

Аз и членовете на домакинството ми се нуждаем спешно от следната помощ, която не сме в състояние да си осигурим сами: (изброяват се нуждите – продукти, лекарства, суровини, др. материали и т.н. по вид и количества )

В случай, че  не отправите такова искане и като пострадало лице не ми бъде осигурена спешна помощ лично за мен и членовете на домакинството ми, Ви уведомявам, че е налице проявено бездействие и ще потърся обезщетение по ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

                                                                                                                                                         (ДАТА и ПОДПИС)

 

Дерегистрация по чл.176,т.1 ЗДДС

11 Юни

Въпреки медийните изявления на Премиера Орешарски, че ще бъден намален натискът, оказван от НАП, сме свидетели на обратното.  Вероятно целта е държавата да събира и пести ДДС чрез дерегистрации. При управлението на Бойко Борисов държавата забавяше възстановяването, а сега направо няма да го възстановява!

Зачестяват дерегистрациите по чл.176, т.1 от ЗДДС с основание, че лицето не било намерено на адреса на управление или адреса за кореспонденция. Данъчните правят формални проверки без да полагат сериозни усилия за намиране на лицето и дерегистрират фирмата по ДДС. И законът им дава тази възможност.

В чл. 176,т.1 от ЗДДС е предвидена правна възможност за дерегистрация при неоткриване на лицето на адреса на, т.е. дерегистрацията не е задължителна. Но това неоткриване трябва да бъде във връзка с извършено данъчно нарушение (заглавието на чл.176 ЗДДС) и с оглед предотвратяване на данъчни измами, защото това е систематичното място на този текст в закона.

В противоречие на така предвидената в чл.176,т.1 правна възможност за дерегистрация по ДДС е текста на чл.106, ал.(2), т.2, б.“б“ ЗДДС, според който не е предвидена правна възможност за дерегистрация, а прекратяване на регистрацията по ДДС винаги, при наличието на основанията по чл.176 ЗДДС.

Чл. 106.
(2) Регистрацията се прекратява:
2. по инициатива на органа по приходите, когато:
б) е налице обстоятелство по чл. 176.
Глава двадесет и пета.
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ
Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения
Чл. 176. Компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което:
1. не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 

Неоткриването на лицето се констатира от данъчните служители чрез протоколи, съставени по реда на чл.50 от ДОПК, като съгласно ал.(2), т.3 в протокола следва да бъдат посочени и лицата, които „не са органи по приходите и са участвали или присъствали при извършване на действията“.

За дата на дерегистрацията по ДДС се счита датата на връчване на акта– чл.110, ал.(2), изр. 2 ЗДДС.  Независимо, че акта за дерегистрация е обжалваем и не е влязъл в сила. Тези актове са Индивидуални  административни актове (ИАА), обжалваеми по реда, предвиден за обжалване на ревизионните актове. За тях е приложим АПК.

Именно по тези причини актовете за дерегистрация рядко биват обжалвани. Не защото дерегистрацията е била законосъобразна и основателна, а защото съдебното решение, с което акта е обявен за незаконосъобразен,  не върши работа. То има действа занапред и няма обратно действие. За периода от датата на дерегистрация по ДДС ( дата на връчване на акта), до неговата отмяна по съдебен ред, са минали няколко години, през което време лицето остава без регистрация по ДДС.

Това несъвършенство и противоречие на правната уредба, дава възможност на данъчните служители, в голяма част от случаите, да дерегистрират по ДДС на основание чл.176,т. 1 ЗДДС  при формално осъществени проверки дали лицето може да бъде намерено на посочения адрес, което по същността си е  превратно упражняване на власт.

В този смисъл са няколкото съдебни решения на ВАС, както и Писмо, Изх. № 24-32-7/ 07.04.2012 год. на Изпълнителния директор на НАП.  (№ 24327 от 07.04.2012 год. )

По този начин се стига до парадокса, лицето да бъде дерегистрирано, тъй като не било намерено на адреса, но да бъде редовно  уведомено за съставения акт за дерегистрация на същия този адрес, на който не е било намерено.

В такива и други подобни случаи, е нормално и законосъобразно да се приложи хипотезата на разпоредбата на чл. 91, ал.(1) АПК, споед която, при жалба по административен ред, административният орган, издал акта, може сам да оттегли или отмени акта за дерегистрация по ДДС Но данъчните служители никога не прилагат този текст, дори и да са налице безспорни доказателства, че лицето може да бъде намерено на адреса и акта за дерегистрация е съставен погрешно.

А това би облекчило процедурите  и спестило време, нерви и пари.

Work and Travel USA – голямата заблуда за студентските бригади

18 Дек

Студентите, това са новите бели роби на Америка.

1.  Ще видя свят , ще пътувам.

Първата голяма заблуда е самото наименование – Work and Travel USA. Колко български студенти са пътували после из САЩ и са разглеждали забележителностите?!  В типичния случай студентите отиват, за да се скъсат от работа за жълти центчета, с които да си помогнат или за плащане на университетски такси, или да си купят лаптоп, или нещо друго.  Студентите отиват, за да работят, а не да пътуват из Щатите.

2. Това е студентска бригада.

И това е заблуда №2 – не става дума за бригада, а за работа, за трудови отношения, за трудово възнаграждение.  И като такава, цялата дейност по посредничеството, по сключването на договори и съблюдаване тяхното точно изпълнение, следва да бъде съобразено със законодателствата на двете страни – българското и американското.

И в тази връзка, Агенция по заетостта да не бяга от отговорност, а да си запретне ръкавите и да проконтролира всички фирми, предлагащи посреднически услуги по наемане на  работа в чужбина. Защото те до една не са лицензирани от Агенцията. Будалкат и правят разни законови еквилибристики, наричат трудовото възнаграждение „джобни пари“ (тук влизат и европейските au-pair), като самото понятие напомня за подаяние за вложения отговорен труд. Посредническите фирми се извъртат  и твърдят, че не става дума за трудови отношения, а за разни Програми за културен обмен.  И тук идва заблуда № 3

3. Work and Travel USA е Програма за културен обмен.

Официалната версия е, че Work and Travel USA е Програма за културен обмен.  Нещо ми убягва както културната част, така и обмена й. Колко американци понаучиха български език, благодарение на този културен обмен?!  Колко американци въобще разбраха нещо за България или посетиха България, впечатлени от разказите на нашите съсипани от работния ден студенти?!  Колко студенти посетиха забележителностите с изкараните пари?!   Дали градовете, в които се предлагат работните места, се отличават с някакви особени забележителности, които студентите да разгледат по време на престоя си в САЩ ?! Някой забелязал ли е специален подбор на населените места за работа по Програмата, отличаващи се с културно-историческо минало, географски забележителности и други обекти за културен обмен на информация ?

Посредническите фирми непрекъснато наблягат на усъвършенстването на езика, но основно изискване за получаване на работната виза е добро владеене на английски език.  Да, има някакъв елемент на езиково усъвършенстване за нашите студенти, но в лошия, американския вариант на езика.  А това пък е тихомълком завладяване на света.  Не, че американците не го владеят, но продължават с агресивното поведение на обиране на мозъци от цял свят, които никога в САЩ не могат да получат при равни други условия, еднакво заплащане с американците.

4.  Ще спечеля пари с труда си.

И тук идваме до четвъртата заблуда – че заплащането е адекватно на труда.  Почти не съм чувала за фирма, която да е заплащала на нашите студенти законово регламентирано възнаграждение, така, както ако бяха американски граждани.  В масовия случай нашите студенти дори не са информирани какви права имат!   Не знаят и към кого да се обърнат.  Студентите често биват рекетирани с разни допълнителни заплащания, каквито не са договорени.

Не случайно в началото ги нарекох белите роби на Америка.

В голяма част от случаите, студентите теглят кредити, които фирмите услужливо им предлагат, за да могат за заминат на тези бригади и след тяхното връщане и плащане на целия масраф, за студентите остават съвсем малко пари (или дори никакви пари) и успокоението, че са видели свят. Но всъщност от света са видели само самолетната седалка на дългия полет, мизерната квартира и мръсните чинии на този свят. За другото не са останали сили, време и пари…

5. Американската фирма-спонсор ще се погрижи да няма проблеми.

Петата и доста съществена заблуда е, че всичко е добре договорено и в САЩ, още с пристигането си, студентите ще бъдат посрещнати и през цялото време ще могат да разчитат на фирма – американският партньор по Програмата, наричана спонсор.  Но всъщност, пристигайки в САЩ, често още на летището, студентите разбират, че няма на кого да разчитат, освен на себе си, на приятели, ако имат такива, или на милостиви и състрадателни американци, нямащи нищо общо с тази Програма.  И то за основни неща като залък хляб и подслон.  А фирмата – спонсор някак е абдикирала от отговорностите.  (Това става ясно и от делото, което 41 студенти заведоха наскоро. )

Всъщност не е много ясно защо тези фирми биват наричани спонсори. Кого спонсорират? Как? За какви суми?  Май понятията са леко пообъркани. Всъщност нашите студенти спонсорират фирмата-спонсор и това спонсориране е еквивалентно, предполагам, на около $400 – толкова е разликата, ако сам си намериш работа.

Ако попритиснете с въпроси българската фирма – посредник за това коя фирма-спонсор е техният американски партньор, какви са договорните й задължения, ще се убедите, че бягат и не Ви предоставят точна информация по този въпрос.  Всъщност по нито един важен въпрос не ви дават точна информация и отговори, различни от рекламните.

Всъщност българските посреднически фирми наемат само служители, които са били на такава студентска бригада и изискват от тях да ви разказват от свое име колко всичко е било розово и как са разгледали целите Щати и как са се върнали с пълен джоб пари. Просто трябва да ви примамят.

В крайна сметка всички толкова се надпреварват да натрупат здрави печалби от бедния български студент, че дори Американското посолство се е оплело колко точно е таксата за интервю за виза – $140 или $160 .

Кандидатстване за виза

Всеки кандидат трябва да заплати такса за кандидатстване, която не се възстановява (160 щ.д.), в някои от клоновете на Юнионбанк в България.

Пакетът от документи за кандидатстване съдържа:

Квитанция от Юнионбанк за платена такса за кандидатстване (140 щ.д.);

Още доста може да се напише за заблудите и подводните камъни на Програмата за културен обмен Work and Travel USA.

И отново да припомня, че „Държавният Департамент на САЩ е открил 24-часова безплатна телефонна линия, за да помогне при разрешаването на проблеми или оплаквания, които могат да възникнат: 1-866-283-9090

И дано не се налага да я ползвате!

Work and Travel USA или рекетът над българските студенти

17 Дек

„Наши студенти съдят американска фирма заради лоши условия по време на бригада“ – само преди няколко дни тази информация заля българските медии и преса.

Пиша тези редове, защото те разкриват истинската картина на гурбетчийството на българските студенти, често нечовешките условия, в които са поставени и липсата на защита на правата им.

24chasa.bg продължава :

„Според думите им те били измамени и принудени да живеят в лоши условия, което е нарушение на споразумението, което са подписали. Те трябвало да спят на пода и на дивани без завивки, на мръсни матраци, а също така се наложило да делят стаите си с други студенти, без значение пола. Работните им места пък били далеч от квартирите и не бил осигурен транспорт.“

Не става ясно коя е българската компания, която е изпратила студентите на бригада в САЩ и която не се е погрижила за тях.

Статията е кратко резюме на материал от американската преса от 10.12.2012г. – Northwest Florida Daily News  ( nwfdailynews.com ).  От публикацията разбираме, че една от основните компании, срещу които е заведено делото, е Global Education Concepts (GEC), Inc. , в чиято интернет страница като единствен партньор за България е посочена пловдивската фирма Sky Travel ( СКАЙТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК 160058767 )

Bulgaria Sky Travel
26 Leonardo da Vinchi Str
Plovdiv Bulgaria  4000
Contact:  Militsa Ilieva
Tel:  359 326 30 099
Website:  http://www.skytravelbg.com
Email:  skytravel_info@yahoo.com

Статията в nwfdailynews.com прави връзка  с трагично загиналата  при катастрофа през май 2012г.  българска студентка Галина Бумбалова (RIP!).

The lead attorney handling the case, Tiffany Sullivan of Pensacola-based Moore, Hill & Westmoreland, said she was made aware of the students’ plight following the May death of Galina Bumbalova, a 19-year-old Bulgarian woman who was killed while riding her bicycle from her workplace at Winn-Dixie to her home miles away.

По повод нелепата смърт на момичето,  Дневник  публикува материал,  със снимка, на която се вижда как американско семейство храни студенти, дошли на бригада и изпаднали в затруднение.  В статията четем още, че църковната общност е започнала кампания по финансово и друго подпомагане на студентите, защото :

„Всяка година студентите, дошли на бригада в Дестин, още от първия ден трябва да намерят сами подслон, транспорт и храна. И това са само част от трудностите пред тях.“

Явно тази трагедия, контакта с американска адвокатска кантора и съвети, са дали сили на нашите деца да потърсят правата си, защото това е същата група, в която е било и загиналото българско момиче, а едно от имената на ищците е Ивалина Бумбалова (вероятно нейна сестра).  Целият иск може да прочетете тук.

Трудно ми е дори да мисля какво са преживели тези деца, какво е преживяло семейството!

Реших да напиша тези редове и защото фирмите, предлагащи студентските бригади Work & Travel USA, проглушават ушите на българските студенти колко розово е всичко, как американските партньори се грижат за студентите, защото на страниците на всички, включително и СКАЙТРАВЕЛ  четем :

А истината е друга. И тя е написана на страниците на nwfdailynews.com – нечовешките условия и рекета, на който са били подложени:

Shepitko was cited in the complaint for allegedly charging excessive rent and sometimes charging higher prices for female tenants.

It also claims he charged students between $4 and $25 to drive them to and from their work.

The complaint also states Shepitko did not guarantee the students would be on time when he was transporting them.

Затова и адвоката на децата завършва:

“I spoke with the students and their story was so compelling and upsetting I just felt like I didn’t have an option but to represent them,” Sullivan said. “I would like the Department of State to take a look at GEC’s practices and make them change those practices or pull their abilities.”

А аз, като български адвокат и майка, бих искала да зная:

Къде е българската държава? Защо допуска този рекет над студентите ? И кога ще регулира и задължи българските фирми, изпращащи децата ни на гурбет, да подлежат на задължително лицензиране и контрол  в Агенция по заетостта?!

Защото фирмите, осигуряващи работа, нямат право да вземат пари от работника.

И нека не наричаме този рекет културен обмен!

 

И накрая най-важната информация :

24 часа в денонощието безплатен телефон при проблеми и оплаквания – 1-866-283-9090 !

Надявам се да работи.

Тази информация е от официалния сайт на Посолството на САЩ в България

„В редките случаи, в които можете да се сблъскате с проблеми по време на престоя си, Държавният Департамент на САЩ е открил 24-часова безплатна телефонна линия, за да помогне при разрешаването на проблеми или оплаквания, които могат да възникнат: 1-866-283-9090“

Държавата спестява от здравно осигуряване на студентите

4 Дек

Новоприетите студенти, завършили средно образование през 2012г., заплащат за своя сметка вноски за здравно осигуряване само за периода от 01.07.2012г. до дата на записването им във ВУЗ!

Правото на здравно осигуряване на студентите, редовно обучение за сметка на републиканския бюджет възниква от момента на записването им във ВУЗ. Това право е регламентирано в чл. 40, ал.(3), т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), във връзка с чл. 67 от Закона за висшето образование.

Студентът следва да отговаря на три условия:

1. Да е студент редовна форма на обучение във ВУЗ (независимо дали е държавен, частен или в чужбина)

2. Да не е навършил 26 години.

3. Да не подлежи на здравно осигуряване на друго основание.

Напоследък непрекъснато се напомня на новоприетите студенти, завършили средното си образование през тази учебна година , че трябва сами да си платят вноските за  здравно осигуряване за летните месеци, защото се получавал луфт през лятото от няколко месеца.  В сайта на НАП също се обяснява на новите студенти, че трябва да плащат сами, а в общата информация за здравно осигуряване няма нито думичка по въпроса. Тази информация не  е докрай коректна. НАП не обясняват на студентите от кой момент те трябва да бъдат осигурени за сметка на републиканския бюджет. Завършилите средно образование са осигурени от училищата до месец юни включително.

Текстовете на двата закона (чл. 40, ал.(3),т.2 ЗЗО и чл. 67 ЗВО)  са кристално ясни, статут на студент се придобива от момента на записване във ВУЗ и здравното осигуряване е за сметка на републиканския бюджет от този момент, а не от началото на учебната година, както се процедира у нас. Нормите са императивни, сиреч задължителни и не подлежат на тълкуване. ВУЗ нямат право да въвеждат в правилниците си други правила,  променящи този ред за осигуряване. Освен това НАП не е орган, имащ право да дава указания по прилагането на ЗЗО.
За целта ВУЗ-овете подават в НАП Декларация, образец 3,  в която следва да посочат ден, от който се внасят вноските. А това е денят на записване на новоприетият студент, а не началото на учебната година.
В масовия случай, ВУЗ подават в декларацията с посочване началото на учебната година като момент на възникване на основанието за осигуряване. НАП също дават такива указания на телефона за информация 0700 18 700.
Това е незаконосъобразно. 
А подадената от ВУЗ декларация, обр.3, в която е посочена начална дата на осигуряване, различна от датата на записване като студен, е документ с невярно съдържание по смисъла на Наказателния кодекс (НК).
Осигуряването става на база декларации. Но служителите на НАП обикновено казват, че не е нужно студентът да подава декларация, просто да плати. Но когато поискате да изяснят каква декларация следва да бъде подадена, отговорът е : Декларация, образец 7. Тази декларация се подава на основание чл. 40, ал.(5) ЗЗО  от самоосигуряващите се лица и в текста изрично е записано, че не се подава от лицата по ал. (3), т.е. от студенти.
Тези, които вече са платили, имат право да искат връщане на недължимо платените вноски за периода , в който са били студенти. В правото това се нарича неоснователно обогатяване на държавата.
Всички премълчават, че съществува процедура за корекция на подадените от ВУЗ данни, според която студентите могат във всяко поделение на НАП, устно или писмено, да поискат КОРЕКЦИЯ на подадените от ВУЗ данни, срещу представяне на документ, удостоверяващ момента на приемането им във ВУЗ.
Премълчава се и това, че има редица отговори на въпроси и жалби от Дирекция ОУИ (Обжалване и управление на изпълнението), в които се изяснява статутът на студентите и периодите, в които осигуряването е за сметка на държавата.
Всъщност какво се постига?
Новоприетите студенти през тази учебна година са много. За всички тях държавата спестява една огромна сума от неосигуряването им за сметка на републиканския бюджет за 1 или 2 месеца, в зависимост от датата на записване.
Изглежда съществува негласно споразумение между НАП и ВУЗ-овете по отношение на тези вноски, за да бъдат спестени те на бюджета.
СЪВЕТ:
1. Подавайте жалби до Омбудсмана за нарушените ви права – e-mail: priemna@ombudsman.bg . Пишете имената си и реален адрес за кореспонденция за получаване отговор.
Колкото повече жалби се съберат при Омбудсмана, толкова повече му давате основание  да защити вашите права пред държавата.
2. Подавайте писмено искане за корекция на данните до НАП, като прилагате оригинал на Уверение, с вписана датата, на която сте записани като студенти. Искайте да ви сложат печат с входящ № на втори екземпляр от искането за корекция, като правите копие и от Уверението. Отказът на НАП да извърши корекция (изричен или мълчалив) е обжалваем пред административните съдилища.
По-долу предоставям избрани текстове, регламентиращи или свързани с темата:

Цитат от сайта на НАП:

По данни на НАП над 70% от редовните студенти, които са български граждани, имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца. …………….. В типичния случай проблемът идва от това, че учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. В диапазона юли – септември те не са осигурени за сметка на републиканския бюджет, защото не попадат в нито една от двете категории. За този период бъдещите студенти трябва да платят сами здравноосигурителните си вноски.

чл. 40 ЗЗО
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) Осигуряват се за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1:
1. (доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование;
2. студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;
………….
(5) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.
ЗВО
Чл. 67.  (Доп. –  ДВ, бр. 48 от 2004  г.) Статут на студент, докторант или специализант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от висшето училище по чл.  74, ал. 2 .

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

В сила от 01.01.2006 г.
Издадена от Министерството на финансите
Указания за попълване на Декларация обр. № 3
„Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други“
В Декларация обр. № 3 се попълват данни за лицата, подлежащи на осигуряване по Закона за здравното осигуряване от средствата на републиканския бюджет и други.
…..
5. Вид осигурен – попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:
……
(изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) – 53 – за студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст….
……
9. Ден, от който се внасят вноски – попълва се денят, от който са внесени вноски.
Кратки извадки от процедурата на НАП за корекции:
Приложение 23    СХЕМА № 1         Услуга 27

І. Наименование на административната услуга

             Изясняване и корекция на здравноосигурителен статус

ІІI. Характеристика

– Цел:  изясняване актуалния  здравноосигурителен статус на осигурените лица и корекция, когато в Персоналния регистър отсъстват данни за здравно осигуряване

Предмет –  установяване на внесените здравни осигуровки и/или размерите на задълженията по периоди

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

 – Компетентни органи: Всяка  ТД на НАП,  независимо от постоянния адрес на лицето

– Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

 –          Необходими документи:

  • за обучавали се във висши учебни заведения и за лица над 18 г. възраст (за периода след 01.01.2003 г.), продължаващи средното си образование – служебна бележка или уверение от съответното училище или висше учебно заведение, или студентска книжка със заверен семестър за времето, през което лицето се е обучавало, или диплома за завършено средно или висше образование; за времето след 01.01.2003 г. обучението във висше учебно заведение трябва да е редовно.
  • Документите се представят в оригинал или заверено копие.

–          Вътрешен ход на процедурата:

 Изясняване на ЗОС може да се направи както по устно, така и по писмено искане на лицето или упълномощено от него лице. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

               Служителят изготвя актуална справка за месеците без данни за здравно осигуряване.

– Когато се установи, че има периоди без данни за здравно осигуряване служителят дава разяснения за необходимите документи, които следва да се представят.

       Корекция на  ЗОС може да се направи по искане на лицето или упълномощено от него лице. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Извършва се справка за липсващите периоди за това ЕГН/ЛНЧ и съпоставка между тези данни и предоставените от лицето доказателствени документи. При съвпадане на периодите, данните от доказателствените документи се вписват в допълнителния регистър на здравноосигурените лица. На лицето се предоставя изведена, подписана и подпечатана справка за въведените данни.

Целия текст на процедурата може да изтеглите от тук:  file_1630.

Внимание! Нова уловка на мобилните оператори

5 Ноем

От няколко месеца има нова уловка при сключване на договор с мобилните оператори – начина на тарифиране. Вече всяка една започната минута се тарифира като цяла, а не само първата минута, както беше до скоро.

Този начин на тарифиране е крайно неизгоден за хора,  водещи много на брой, кратки и делови разговори .

Ето пример:

Ако проведете 100 разговора с продължителност 1 мин. и 1-2 секунди, по старите планове с тарифиране на секунда, мобилният оператор ще отчете 102-104 минути, а по новите планове – 200 минути.  Т.е. има увеличаване на минутите в новите планове, но реално те намаляват и в този пример ще бъдете ощетени с цели 96 – 98 минути.

Тази промяна е заложена в договорите, които мобилният оператор предлага за подпис.

Факта, че мобилните оператори са направили по едно и също време еднакви промени в договорите по отношение  начините на тарифиране, доста намирисва на забранено картелно споразумение по смисъла на ЗЗК (Закон за защита на конкуренцията), ощетяващо потребителите. http://www.cpc.bg/Competence/ProhibitedAgreementsDescription.aspx

Отваряйте си очите, четете внимателно условията и сроковете на договорите и внимавайте какво подписвате! Преценявайте дали новият договор наистина е по-изгоден от стария!

ГЛОБУЛ   (Globul)

Глобул все пак са го посочили като условие в плановете и пакетите, в които е включено (повечето) .

http://www.globul.bg/bg/postpaid.33.html?posm=26

„Тарифирането на гласовите разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута. „

  • Globul са записали, че всяка започната минута се тарифира като цяла.

Тарифиране и отчитане

Минималното първоначално време на таксуване е 60 сек., след което отчитането става на секунда, освен за програми GLOBUL UNIVERSE 9,90, GLOBUL UNIVERSE 12,90, GLOBUL UNIVERSE 19,90, GLOBUL UNIVERSE 24,90 и GLOBUL UNIVERSE 39,90 със стандартни включени минути съответно 100, 150, 300, 400 и 800 за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз, за програма GLOBUL Max 9.90 със стандартни включени 300 минути към мобилната мрежа на GLOBUL и 300 минути към фиксираната мрежа на GLOBUL, за програма GLOBUL Max 12.90 със стандартни включени 500 минути към мобилната мрежа на GLOBUL и 500 минути към фиксираната мрежа на GLOBUL, за програми GLOBUL Unlimited с месечен абонамент 19.90 лв., 24.90 лв., 29.90 лв., 34.90 лв. и 39.90 лв. със стандартни включени 2000 минути и 2000 SMS към мобилната мрежа на GLOBUL и съответно 50, 100, 150, 200 и 250 стандартни включени минути към други национални мрежи, както и за програми GLOBUL Smart 5.00, GLOBUL Smart 6.90, GLOBUL Smart 9.90 и GLOBUL Smart 15.00. „

МТЕЛ  (Mtel)

При Мтел тази уловка се открива доста по-трудно – в условията по плановете.  http://www.mtel.bg/tarifni-planove-za-mobilen-telefon/mc/plan/ma/index/plan/53

„Таксуването се извършва на равни интервали от 60 секунди. Всеки започнат интервал се отчита и таксува с цената за една минута.“

При Мтел също се тарифира всяка минута.

Момент на въвеждане на този начин на тарифиране – 15.06.2012г.

Новият начин на тарифиране е въведен от Мтел на 15.06.2012г.
Глобул и Виваком го въвеждат приблизително по същото време. П.С.Посоченият в чата имейл не съществува.

 

ВИВАКОМ  (Vivacom)

Виваком също не прави изключение.  Но при запитване по телефона, обясняват, че само първата минута се отчита като цяла, останалите – на секунда. Или служителите не знаят, или заблуждават.  На сайта им четем, че тарифирането е на минута, което е доста ясно и категорично написано. Или пък създателите на сайта/текста за сайта, са се пообъркали?!  Трябва да се провери в договорите.

“ Специални правила и условия:

2) Тарифирането е на минута. „

Тарифиране на минута при Vivacom.

%d bloggers like this: