Архив | Лични данни RSS feed for this section

Как родната КЗЛД ни пази личните данни

27 февр.

Със своята неделна поща, отнасяща се до подготвянето на нова европейска Директива, която уж ще пази още по-добре личните ни данни, Емо ме подсети и провокира за едно решение на родната ни Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от 2009 г.

Това решение според мен е признак на най-висша форма на правна демагогия. За разлика от КЗЛД, аз ще заместя с „0“ всички цифри и с “ Э“ други данни, публикувани в решението. За съжаление данните в него отдавна са публични, но поне тук аз няма да ги публикувам.

Э.Э.  твърди в жалбата си, че като действащ нотариус от 00.00.2000г., е регистрирана под номер 000 в Нотариалната камара, с район на действие ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ районен съд. В изпълнение на служебните си задължения е регистрирана по Булстат с номер 00000000. На 00.00.2009г. е подала заявление за регистрация по Закона за данък добавена стойност. Регистрирана е с идентификационен номер BG0000000000 по ДДС, който възпроизвежда единния й граждански номер, представляващ лични данни.

Просто уникално! Не са написали ЕГН на жалбоподателката, но са уточнили, ако някой не е схванал, че № по ДДС е нейното ЕГН! Уточнили са района на действие, № в регистрите на Нотариалната камара.

Остава само да напишат в прав текст и линка на Нотариалната камара,  за по-голямо удобство на потребителите.

 И след като са констатирали нарушението, много авторитено са издали предписание :

І.Уважава жалба с рег.№ ……………

ІІ.На основание чл.10, ал.1, т.5 от ЗЗЛД издава следното задължително предписание:

В едномесечен срок от получаване на настоящето решение администраторът на лични данни Национална агенция по приходите да отмени регистрацията по ЗДДС на нотариус Э.Э. със записване на единният й граждански номер със знак BG” и да извърши регистрация с идентификатор по Булстат.

Задължава администратора на лични данни да уведоми Комисията за защита на личните данни за изпълнението на задължителното предписание, като изпрати копие на удостоверението за регистрация по ДДС на жалбоподателката.

Пишман да станеш от такава защита !

И 10 нови Директиви да издадат, родното прилагане пак ще е уникално.

Реклами
%d блогъра харесват това: