Независимата трета власт – съдебната, се оказва доста зависима! ВСС срещу съдиите!

12 Юли

Вече ежедневно ставаме свидетели на нарушаване на основни прани принципи и закони. При това от основни институции в България, призвани да бранят и съблюдават правовия ред и законността.  Наскоро протестира еколози, сега протестират съдии!!! Заради уволнението на Председателя на съюза на съдиите в България – съдия Мирослава Тодорова.

Не искам да коментирам. Просто случващото се не подлежи на коментар! Затова ще поместя цялото обръщение на българските съдии. Няма какво повече да се каже. Само ще добавя, че бих се радвала съдиите да са толкова активни и непримирими и към странните съдебни актове (решения) и действия на свои колеги, компрометиращи професията…

До къде го докарахме!

Третата власт да влезе в открита конфронтация с другите две власти и да излезе на открит уличен протест, борейки се за независимостта си!!!

Съюз на съдиите в България

Съюз на съдиите в БългарияС Т А Н О В И Щ Е
на Управителния съвет на СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ и на председателите на комисии

По повод дисциплинарното освобождаване от длъжност на председателя на УС на ССБ, съдия МИРОСЛАВА ТОДОРОВА, останалите членове на управителния съвет: Борислав Белазелков, Стоил Сотиров, Ирина Петрова, Владимир Вълков, Живко Желев и Яни Гайдурлиев, както и председателите на комисии: Светла Цачева – Правно-етична комисия, Емил Ангелов – Организационна комисия, Нели Куцкова – Комуникационна комисия, заявяваме следното:

Съюзът на съдиите в България винаги е отстоявал независимостта на българския съдия и се е противопоставял на опитите за противоконституционна намеса в работата на съда, в интерес на авторитета на съдебната система и на потребността на обществото от почтено правораздаване. Водени от убеждението, че всяко управление има нужда от коректив, сме считали за наш дълг да отправяме критики към порочните практики на Висшия съдебен съвет при администриране на системата както в този, така и при предходните му персонални състави.

Доверието в съдебната система е немислимо без зачитане на правилата и авторитета на закона от висшия административен орган – ВСС. Буди недоумение използваният в случая подход при обезпечаване обективността на процедурата. Предвидената от закона конфиденциалност на производството до налагане на наказанието цели да бъде обезпечен авторитетът на действащия съдия, докато не е установено, при съблюдаване на предписаните гаранции, наличието на дисциплинарно провинение. По отношение на съдия Тодорова това правило бе пренебрегнато чрез разгласяване на самото образуване на образуваните срещу нея дисциплинарни производства.

Последното взето решение на съвета пренебрегва огласеното с влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд, че ВСС е длъжен да осигури правото на участие на привлечения към дисциплинарна отговорност, преди да бъде взето решение по същество от пленарния състав. Подобен акт е явна демонстрация на незачитане върховенството на закона.

Възмутителен е фактът, че подобно действие се предприема по отношение на съдия Тодорова, която с личния си авторитет застава зад огласяване на проблемите в съдебната система. Анализът на фактите по образуваното срещу нея дисциплинарно производство следва да бъде отделен от отстояваната гражданска позиция в качеството й на председател на Съюза на съдиите в България. От публично изнесената информация обаче обективен анализ е невъзможен, а пренебрегнатото предписание за осигуряване на пълноценно участие на привлечения към дисциплинарна отговорност съдия, сочи на тенденциозно отношение, предприето с цел дискредитиране на представляващия най-голямата магистратска общност – Съюзът на съдиите в България.

Виждаме опит за внасяне на разделение в съсловието на съдиите в момент, който е решаващ за бъдещото управление на съдебната власт. Този акт на ВСС не е просто обикновено дисциплинарно производство, а представлява разправа с хората, позволяващи си да критикуват статуквото.

Заявяваме пред колегите и пред цялото общество, че Съюзът на съдиите в България ще продължи и в бъдеще да отстоява ценностите, заложени в нашия устав. Взетото решение от ВСС не препятства пълноценното участие на съдия Мирослава Тодорова в работата на Управителния съвет и не засяга упражняването на функцията й председател на ССБ.

От името на Съюза на съдиите в България

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – изпълнителен секретар

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: