ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

25 Февр

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

София, хотел „Шератон”, 25-26.02.2012г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

Асоциация „Адвокати ЗА Промяна”

защитник на правата на 4935 адвокати

от Софийската Адвокатска Колегия

Уважаеми колеги адвокати,

С настоящата декларация изразяваме пред Вас професионалното си мнение относнобезпрецедентното решение №1354 от 17 февруари 2012г. на Висшия адвокатски съвет, изхвърлило половината от всички вписани адвокати в България от участие във висшия форум на съсловието ни – Общото събрание на адвокатите от страната, насрочено за 25 и 26 февруари 2012г. в София.

І. РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ОПАСЕН ПРЕЦЕДЕНТ И ЗАСТРАШАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСЯКА КОЛЕГИЯ И НА ВСЕКИ АДВОКАТ В ЧАСТНОСТ

Тези дни от права бе лишена Софийска адвокатска колегия, утре може да бъде лишена от права която и да е друга адвокатска колегия от страната! Щом посегнаха на най-голямата, въпрос на време е да ударят и по-малките!

Ако не се реагира когато няколко човека, водени изцяло от личните им интереси да бъдат преизбрани за членове на Висшия адвокатски съвет, незаконосъобразно лишават от права най-голямата от адвокатските колегии, не съществуват вече никакви пречки да бъде мачкана всяка друга от нашите посестрими – адвокатски колегии от България!

Ако този срамен прецедент да се посяга директно на половината адвокати от страната не бъде спрян, вече не съществуват никакви пречки да бъде удрян и всеки адвокат поотделно!

ІІ. РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ИЗЦЯЛО НЕМОРАЛНО И ОБСЛУЖВА ЕДИНСТВЕНО ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГЛАСУВАЛИТЕ ГО

Уважаеми колеги от цяла България,

Решение №1354 от 17.02.2012г. на Висшия адвокатски съвет е подкрепено от 9 (девет) души, от които 5 (пет) са се кандидатирали отново за тези избори и са убедени, че Вие ще ги подкрепите в този хаос! Това са:

1/ Йордан Кирилов Школагерски

2/ Хари Николов Хараламбиев

3/ Валентин Габриел Бенатов

4/ Ели Иванова Христова и

5/ Красимир Борисов Аврамов

Да припомним, че първите двама от тях са досегашни заместник-председатели, а третият е досегашен секретар на Висшия адвокатски съвет и очевидно разчитат да запазят статуса си на ръководители! Последните двама също са „наши ръководители” и също разчитат да бъдат отново такива за още един мандат!

Тези 5 члена на Висшия адвокатски съвет, отхвърлят делегатите от САК като опасни за тях, тъй като софийските делегати ясно декларираха на 5 февруари 2012г., че отхвърлят статуквото при съотношение 7 : 1!

Ето това вече е същински конфликт на интереси – знаещите, че няма да бъдат избрани, изхвърлят своите „непослушни” избиратели!

Има човек – има проблем, няма човек – няма проблем!”, както казваше един „любим ръководител”!

ІІІ. РЕШЕНИЕТО МИНИРА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, НО МОЖЕ ДА БЪДЕ САНИРАНО

С това си решение ВАС не само противозаконно елиминира една от адвокатските колегии – Софийската, но и минира бъдещите Ваши решения като делегати на Общото събрание именно поради наложената на практика забрана делегатите на една от колегиите да участвуват в дискусиите и в решенията на Общото събрание на адвокатите от страната. Така тези Ваши бъдещи решения стават силно уязвими от правна гледна точка!

Съгласно разпоредбата на чл. 113 от Закона за адвокатурата, Общото събрание на адвокатите от страната:

1. разглежда и приема отчета на Висшия адвокатски съвет, доклада на Висшия контролен съвет и отчета на Висшия дисциплинарен съд;

2. избира председател и членове на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и членове на Висшия контролен съвет.

Няма други законово закрепени правомощия на суверена – представителния орган на гилдията ни, така е по нашия закон!

НО И НЕ СЪЩЕСТВУВА ЗАБРАНА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА ДА ОТЛОЖИ ЗАСЕДАНИЕТО СИ ИЛИ ДА ДОВЪРШИ РАБОТАТА СИ ПО НЕГО СЛЕД 2 МЕСЕЦА НАПРИМЕР!

След 2 месеца Вие ще продължите да имате качеството на делегати от Вашите колегии, а софийските адвокати ще преизберат своите делегати и Общото събрание на адвокатите от страната ще може да довърши работата си изцяло в рамките на закона!

Всеки друг финал на заседанието на Общото събрание на адвокатите от страната на 25 и 26 февруари 2012г. ще бъде атакуван в съда и ще минимизира допълнително принципа ни на самоуправляваща се организация като предостави решението в ръцете на съдиите!

Да решим законосъобразно проблемите си самите ние, а не да предоставяме това на милостта на другите!

ІV. РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Висшият адвокатски съвет (ВАС) погази императивната норма на чл.134, ал.1 от Конституцията на Република България, определяща адвокатурата като, цитираме: „…свободна, независима и самоуправляваща се.”

С решението си ВАС посегна на конституционно закрепените принципи за независимост и самоуправление на адвокатурата, като не уважи категоричното решение на Общото събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия (САК) от 28 януари 2012г., определило при честни и проведени изцяло съобразно рамките на закона избори делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

Становището ни относно пълната законосъобразност на решенията на ОС на САК от 28.01.2012г. сме изпратили преди 17.02.2012г. до Висшия адвокатски съвет, а така също сме го изразили публично и се надяваме да сте запознати с него!

Висшият адвокатски съвет пренебрегна и императивната норма на чл. 112 от Закона за адвокатурата, предвиждаща, цитирам: „Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.”

Висшият адвокатски съвет с решението си неглижира и разпоредбата на чл.46, ал.1 от Закона за нормативните актове, който постановява: „Разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.”

Алинея втора на този нормативен темел пък определя: Когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България.”

Като не посочи в решението си от 17.02.2012г. как ще се реализира волята на адвокатите от САК в Общото събрание на адвокатите от страната след като ги лишава от право на делегати, Висшият адвокатски съвет по една стара библейска традиция си уми ръцете като Пилат Понтийски и на практика предостави на Вас като делегати, съставляващи Висшия форум на свободната адвокатска професия, да извършите това тълкуване.

Именно от Вас, колеги адвокати от цяла България, сега зависи дали ще дадете законосъобразен изход от безпрецедентното лишаване от права на най-голямата от адвокатските колегии в страната на 25 и 26 февруари 2012г.!

Вие сте Върховният ни орган и Ваша е върховната отговорност за опазване свободата и независимостта на професията ни от посегателствата към нея, дори когато идват от нашите редици!

Вие сте призовани от съдбата да потвърдите или да отхвърлите извършеното от Висшия адвокатски съвет разделение в Българската адвокатура!

Ние от Асоциация „Адвокати ЗА Промяна” Ви призоваваме да последвате примера на членовете на Висшия адвокатски съвет, които гласуваха „против” това взривяващо ни решение, а именно:

1/ адвокат Димитър Дочев Илковски от Ловешката адвокатска колегия;

2/ адвокат Момчил Савов Попсавов от Пловдивската адвокатска колегия;

3/ адвокат Юрий Дончев Бошнаков от Бургаската адвокатска колегия,

както и да имате в предвид позицията на адвокат Драгомир Георгиев Димов от Варненската адвокатска колегия, гласувал „въздържал се” и така всички теотказали да подкрепят решението от 17.02.2012г.

Гласуването на тези колеги е лъч на надежда за нас, че Общото събрание на адвокатите от страната няма да се подведе по опасната политика на разделение на Българската адвокатура на „София срещу останалата част от страната”, в която Висшия адвокатски съвет ни въвлича!

Днес, когато професията ни е най-застрашена от външни атаки за последните 20 години, Ви призоваваме, уважаеми колеги, да проявите мъдрост и да намерите верния изход към единение на адвокатите в България!

24.02.2012г.

София                                                      Асоциация  „Адвокати ЗА Промяна”

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: