ВАС срещу САК – това не е нашата адвокатура !

25 Февр

Днес, 25.02.2012 и утре, 26.02.2012, се провежда първото нелегитимно общо събрание на адвокатите от страната.

На 17 февруари 2012, с Решение  №1354  от 17.02.2012 г., Висшият адвокатски съвет (ВАС) въведе безпрецедентна практика у нас – лиши Софийската адвокатска колегия (САК) от участие в самоуправлението на адвокатурата!

САК е най-голямата колегия в страната , състояща се от 4935 вписани адвокати и предсталява 41 % от адвокатите в България.

Това решение поставя въпроса може ли ВАС да лишава една колегия от участие в конституционно гарантираното самоуправление на адвокатурата?!

Може ли да лишава 41% от адвокатите в страната от избирателни права и участие в самоуправлението?!

Легитимно ли е общото събрание (ОС)  на адвокатите в страна, щом същото е свикано при нарушение на императивни (задължителни) текстове от закона?!

Еднозначният отговор на този въпрос е  НЕ!

Общото събрани на адвокатите в България се състои от представители на всичките колегии при норма на представителство 1 делегат на 40 адвоката. Лишаването на една от колегиите, при това най-голямата, е достатъчно основание да компрометира действията на ОС на адвокатите в страната. Същото действа при нарушена норма на представителство и не е орган, изразяващ волята на всички адвокати.

Чл. 112. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.

Тази норма определя общия брой на делегатите. В този общ брой представители, САК участва със 123 представители, или 41 % от общия брой делегати. Останалите 57% не са равни на 100% , 57% не са равни и на 2/3 от делегатите !  В случая е неприложима хипотезата на чл. 111, ал.(3), предл. 2 от ЗА (Закон за адвокатурата)

Чл. 111.

(3) Общото събрание на адвокатите от страната се провежда през последната събота и неделя на месец февруари и се счита за редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите.

ОС не е редовно свикано. Липсват абсолютни процесуални предпоставки за неговото свикване и провеждане.  То не представлява орган, способен за приема решения от името на всички адвокати в страната! То е нелегитимно! То не може да предсталвява адвокатите от САК. 

Следователно новият ВАС е нелегитимен орган, способен с решение да обвърже  адвокатите от САК, включително и за заплащане на вноски в бюджета на ВАС! 

Длъжни ли сме да плащаме членски внос към ВАС, щом вас ни е изоставил и не орган, избран с наше участие и по наша воля?! 

Новоизбраният от това нелегитимно ОС  Висш адвокатски съвет ( ВАС) не може да представлява адвокатите от САК, след като сам не се припознава като наш представител, след като сам се е лишил от нашето участие в самоуправлението.

ВАС сам реши да не бъде наш представителен орган!

Това не е моята адвокатура!

Това не е нашата адвокатура !

Декларация на Асоциация “Адвокати за промяна”

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: