Общото събрание на адвокатите от страната ще бъде незаконно!

23 Февр

На 17.02.2012г. Висшият адвокатски съвет (ВАС), с Решение  №1354, обяви изборът на делегати на Софийската адвокатска колегия (САК) за незаконен.  Решението е необжалваемо и лишава близо половината от регистрираните адвокати в страната от правото на избор чрез делегати на висши органи на управление на адвокатурата и от участие в дейността и управлението на адвокатурата през следващите 4 години. То не съдържа правни последици , нито разпорежда свикване на ново редовно общо събрание на САК за избор на делегати.

При това положение общото събрание на адвокатите от страната не може да бъде редовно свикано и  законно проведено, тъй като се нарушава императивната норма на чл. 112, ал. (1) от Закона за адвокатурата (ЗА)  за норма на представителство и за състав на събранието – представители от всички колегии.  Една от колегиите, САК, състояща се от 4935 вписани адвокати,,  с квота от 123 делегати, представляващи 41 % от състава на общото събрание,  няма да има представители.  Няма да има и общо събрание, дори и такова да бъде проведено.

Чл. 112. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.

С лишаване на софийските адвокати от представители, се компрометира сериозно не само изборът на висши органи, а всички бъдещи решения на тези органи, както и цялата дейност през следващия мандат.

И ако все още не е ясно за някого, то генезиса на тези проблеми явно съзнателно е заложен в действащия Закон за адвокатурата.

В исторически план адвокатурата винаги е имала активна позиция по обществените проблеми, а според Конституцията е дейност в защита на законните права и интереси на гражданите. Но в последните немалко години,  адвокатурата е осакатена чрез закони и начини на управление и на практика е абдикирала от водещата си обществена роля. Моралът и нравствените качества на адвоката са само на хартия.  По тези причини  адвокатурата вече не се ползва с авторитет в очите на обществото и се превърна в символ на най-низки човешки качества.

Голямата част от адвокатите не желаем да търпим повече това положение.  Именно това е смисълът на вътрешните борби в САК, пренесен сега на ниво ВАС.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: