Пролетно виенско кафе

21 мар.

Пролетно виенско кафе

Пролетно виенско кафе

                                                           На  JULIUS MEINL BULGARIA

                                                           Емоциите са по-ценни от парите

Отново днес е Първа пролет,
така прекрасна като младостта!
С напъпили цветя, със птици в полет.
И хора, с грейнали лица...

Поезия ми подариха днес
в трамвайче ретро две девойки млади.
Със много чар и със финес,
виенското кафе ми се услади.

Едно кафе, една приятна изненада
възвърнаха вкуса ми към света.
Поезия, с ухание на младост,
с усещане за бъдеще, за светлина.

Балоните в метрото излетяха.
Не съжалявам, тихичко си казах,
поезия ще озари и под земята.
Нали едно дете я забеляза!
21.03.2015г.
11081113_552352964907200_2581268326135080720_n
Реклами

Такса сградна инсталация не отпада за всички!

29 окт.

В днешната статия на в. „Монитор“ – „Пада такса сградна инсталация“, репортерката Ели Крумова е предала информацията като развален телефон. Така написана, статията подвежда потребителите, че във всички случаи на спиране на парното, могат основателно да откажат плащане на такса „сградна инсталация“, което е невярно.

Клиентите на парното могат в началото на отоплителния сезон да попълнят декларация, че не желаят да ползват парно отопление и оттук нататък няма да плащат за сградна инсталация, гарантираха юристите. Оттам уточниха, че заявлението за отказ от услугите на ТЕЦ-а ще бъде качено на интернет страницата на сдружението.

Още от сутринта започнаха да ми звънят клиенти с въпроса как да откажат да плащат тази такса. Именно това ме провокира да напиша тези редове, за да дам малко яснота по въпроса.

Изменението засяга чл.  62 от Закона за защита на потребителите , инкорпориращ европейското законодателство и по-конкрентно „Решение на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно защита на потребителите – защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги“ :

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Забранява се доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна.
(2) При доставка на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставяне на услуги, които не са поръчани от потребителя, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.
(3) Липсата на отговор от страна на потребителя относно доставката на стоки и услуги по ал. 1 не се смята за съгласие.

Централното отопление включва два компонента – парно и топла вода. Следователно, за да не плаща потребителят за сградна инсталация, той трябва да се е отказал както от парно, така и от ползване на топлата вода, или иначе казано, да не е потребител на топлофикационни услуги.

Другата „дребна“  грешчица, допусната от вестник „Монитор“ е, че в статията е цитиран пловдивският адвокат Димитър Деков, председател на пловдивското „Сдружение за правна помощ на потребителите“ , а не както се сочи на две места в статията, видният български  общественик, политик и адвокат  д-р Димитър Греков (1847 – 1901), избран за първия председател на Софийския адвокатски съвет през 1897г.

 

Преодоляване последиците от наводнението – държавата и общините пак абдикират

25 юни

Вече седмица откакто се случи трагедията в кв. Аспарухово – Варна, Добрич,  Дебелец,  Килифарево и други български селища, удавени от наводнението, последиците се преодоляват основно чрез доброволчески труд и дарения.

Днес в новините съобщават, че община Варна е поискала и получава по европейски проект фургони за останалите без жилища.

В същото време репортаж от Дебелец показа как от Фондация „Четири лапи“ снабдяват хората с фураж, защото оцелелите животни са прехраната на хората. Представител на фондацията каза, че при наводнението в Сърбия държавата се е погрижила за снабдяване с фураж, а у на – не!. Каза също, че те могат да снабдят само 50 домакинства. А за останалите кой ще се погрижи?!

Докога българската държава – централна и местни администрации ще водят политически войни, ще си прехвърлят отговорност и ще абдикират от проблемите на хората! Докога ще разчитат основно на състрадателността на хората и на доброволни помощи и дарения! Докога за управляващите ще бъдем само електорат, необходим по време на избори!

Защо общините, кметствата и Министерски съвет не поискат ОТВАРЯНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ РЕЗЕРВ?! Нали точно това е неговата цел, дефинирана в чл. 2 от закона – да служи за задоволяване потребностите на населението и стопанството при кризи! Защо никой до сега не поиска освобождаване на храни, фуражи, лекарства, домакинско имущество, горива строителни материали и др. суровини и необходими материали? Защото България се намира в ситуация на преодоляване последиците от катастрофа (а не бедствие, както го наричаме и което е с по-малка степен на засягане) , пак по дефиниция на този Закон за държавните резерви и военновременните запаси , който, по неизвестни причини на сайта на Държавната агенция дори не е актуализиран и е без последните 5 поправки.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавните резерви представляват основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество и други, определени с номенклатурен списък от Министерския съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението при кризисна ситуация, при положение на война, военно или извънредно положение.
(2) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Кризисни запаси по смисъла на този закон са определени по вид и количество материални средства, които държавата създава и поддържа за използване по време на кризисна ситуация и са част от държавния резерв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Министерският съвет определя вида, условията и реда за създаване, използване и възстановяване на кризисни запаси от материални средства.
Чл. 19. (1) Освобождаването на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган и с последваща заповед на председателя на агенцията при:
4. искане на централната или местната администрация за преодоляване на последиците от кризисни ситуации с последващо своевременно възстановяване;
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
9. Кризисна ситуация възниква вследствие действието на разрушителни или агресивни сили при бедствия, аварии, катастрофи, епидемии или други събития.
10. Бедствие е всяко природно или екологично явление, което е съпроводено от жертви и тежки щети за собствеността или са застрашени животът и здравето на населението.
12. „Катастрофа“ е събитие, явление или процес на действието на разрушителни сили, довели до мащабни тежки или унищожителни последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, изискващи незабавни и възстановителни интервенции.

От този текст на закона за всеки става ясно, че:

сме в  КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ, възникнала вследствие на КАТАСТРОФА и са налице всички основания държавната и местните администрации на засегнатите общини да поискат отваряне на Държавния резерв!

Изглежда простичко, нали?! Само някой трябва да си мръдне химикалчето и да поиска освобождаване  на резерва!

Какво ад направим след като държавата, чрез централната и местните администрации не си мърда пръста?

Да притиснем държавата да си свърши работата!

Всеки пострадал гражданин, също журналисти и медии, отразяващи събитието, доброволците, помагящи за преодоляване на последиците, НПО, партийни централи  и т.н. може ПИСМЕНО ДА СЕЗИРАТ:

1. Министър-председателя

2. Кметовете по места – общински и на населените места

със следното 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………..,

адрес и др. данни ………………………………………….

Уважаеми г-н Министър-председател на Република България / Кмет на ……..

Моля, на основание чл. 19, ал. (1), т. 4 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, да отправите искане до Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за освобождаване на запаси от резерва – храни, фуражи, лекарства, домакинско имущество, горива строителни материали и др. суровини и необходими материали, необходими за незабавно преодоляване на последиците от кризисната ситуация в засегнатите Варна, Добрич, Дебелец, Килифарево, Велико Търново и други населени места  и общини, възникнала вследствие на КАТАСТРОФАЛНИТЕ НАВОДНЕНИЯ от последните дни.

 

 

(следващия текст, ако заявлението се подава от пострадало лице.)

Пострадах от наводнението на ………….. 2014г  (дата) в ……. (населено място). Домакинството ни се състои от : (изброяват се членовете и възрастта им). Понесохме следните щети: (изброяват се накратко щетите)

Аз и членовете на домакинството ми се нуждаем спешно от следната помощ, която не сме в състояние да си осигурим сами: (изброяват се нуждите – продукти, лекарства, суровини, др. материали и т.н. по вид и количества )

В случай, че  не отправите такова искане и като пострадало лице не ми бъде осигурена спешна помощ лично за мен и членовете на домакинството ми, Ви уведомявам, че е налице проявено бездействие и ще потърся обезщетение по ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

                                                                                                                                                         (ДАТА и ПОДПИС)

 

Преход

8 дек.

Днес една прекрасна песен на Валерий Кипелов „Я свободен“, ме връхлетя .

В главата ми нахлуха мисли за прехода, за годините, изпълнени с надежда, за „Терминал 2″… нахлуха тези рими:

ПРЕХОД
Угаснаха мечтите ни за свобода,
животът люшка ни, но все назад…
Децата ни- покри ги тъмнина
без изход, в този опустяващ свят.
 
Напускат те любимата страна.
Летищата са пълни с млади хора…
А ний оставаме във таз земя
със мисли, натежали от умора.
 
Няма изход и няма надежда,
няма шанс да вървиме напред.
И България, както изглежда,
няма скоро да бъде наред…

Езерце и алпинеум в саксия – седум и семпервивум

27 юли

Отдавна си мечтая за езеро и за алпинеум. Но на обикновена тераса в стандартен апартамент няма място за езера и алпинеуми.

Реших да не се предавам и да си направя езерце в саксия, комбинирано с алпинеум.  За целта най-подходящи са седумите и семпервивумите (бабин квас, алпийска роза, скална роза, дебелец), защото обичат припек и са изключително сухоустойчиви и студоустойчиви.

Използвах една стара саксия от бонсай, сложих 4 вида мини семпервивуми (2-4 см), два от които sempervivum arachnoideum и три вида седуми.  Сложих също див карамфил и сенецио . Сенециото не е най-удачният вариант за комбиниране с останалите, защото те са слънцелюбиви, а за сенецио е необходима сенчица.

Ето какво се получи :

Току що създадено на 27.07.2013

Току що създадено на 27.06.2013

DSC07809

Току що създадено

Току що създадено

Едното стръкце сенецио се вкорени и оцелява за сега.  Дивият карамфил не се вкорени.

Междувременно се сдобих и с пети вид мини семпервивум, който също се вкорени.

Днес се навършва точно месец от създаването на езерцето и алпинеума в саксия.

Развитие след месец:

Месец по-късно - 27.07.2013

Месец по-късно – 27.07.2013

Червеният sempervivum arachnoideum е доста избледнял, но това се дължи както на влагата, заради вкореняването, така и защото държах саксията на сянка, за да се вкоренят успешно. Семпервивумите имат навика да си променят цветовете и в зависимост от сезона, почвата, географското местоположение. Това не трябва да ви изненадва.

вече съм влюбена в семпервивумите и мисля да търся още видове, за да си направя аранжировка.

Нещо такова, например:

Семпервивум - аранжировка

Семпервивум – аранжировка

Семпервивум - аранжировка

Семпервивум – аранжировка

Забавлявайте се !

Лицата на протеста в кадри – #ДАНСwithme 3

17 юни

Това са лицата на протеста в кадри – усмихнати, възпитани.

Точно както го е казал Вазов:
„И всякоя възраст, класа, пол, занятье
взимаше участие в това предприятие“

Оставям кадрите да говорят сами.

#ДАНСwithme 3

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Лицата на протеста - 16 юни 2013г.

Лицата на протеста – 16 юни 2013г.

Схващат ли политиците смисъла на площадната демокрация #ДАНСwithme ?

16 юни

От два дни България се вдига на протест.  Без организация, напълно спонтанно в София пред Министерски съвет на 14.06.2013 се събраха над 10 000 души, а на 15.06. – над 20 000!

Все по-масови протести в София пред Министерски съвет 15.06.2013 г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на Бисер Дянков - http://svobodnite.wordpress.com/

Все по-масови протести в София пред Министерски съвет 15.06.2013 г.
Снимката е предоставена с любезното съдействие на Бисер Дянков – http://svobodnite.wordpress.com/

Конкретният повод е скоростна промяна в закона и изборът на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.  Доста скандална личност, чиято шеметна кариера започва още от незряла тинейджърска възраст – 21 г. , а изглежда и доста преди това, съдейки от негова снимка с покойния вече шеф на Мултигруп Илия Павлов.  Медиен магнат по български, човек, управляващ огромна собственост, неразривно свързан с банката, въртяща държавните и общински пари – КТБ и вече успял да прекрачи прага на няколко партии.

Но истинската причина е, че хората не виждат някаква реална промяна в начина на управление. При предварителните избори на 12.05.2013 г. политиците даваха заявка, че в България ще има експертно правителство, способно да изведе държавата от тежката криза , в която е затънала.  След над 20 години преход, повече от половината българи живеят под прага на бедността!  И докато все повече обикновените българи губят работата си, губят средства за физическо оцеляване, не могат да си купят лекарства и храна, отказват се от топло през зимата и измират, то партии и политици, неразривно преплетени с едрия монополен капитал и мафиотски структури, пропити от договорености под масата, отново и отново си прехвърлят топката, за да не загубят контрол върху властта. А от там и върху информацията, върху съдебната система, върху всичко.  Защото всичко е пари. Народното събрание, съдебната система, прокуратура се ползват по най-безобразен начин не за да се създава и прилага читаво законодателство, водещо до справедливост, а за да могат всички участници в процеса по съсипването на българския народ, да бъдат изкарани кристално чисти и неопетнени като планински изворчета.

Няма престъпления, няма осъдени, няма скандал, завършил с присъди. 

Няма морал!…

Нагледахме се на прескачане от партия в партия, на разни сливания, вливания, отделяния, разделяния, преименувания и какви ли не още процеси на партиите. И всяка ни се представя като нова.  Като пример – от НДСВ произхождат и ГЕРБ -Бойко Борисов, който пък е бил довереник на Тодор Живков, а от там има близко родствени връзки с БСП, и България на гражданите-Меглена Кунева-Пръмова, сродила се с виден комунистически род, бивш Министър в правителствата на Сакскобургготски и на Станишев. Давам това само като пример за липсата на ясни граници и разлики между отделните партии, като този процес на свързаност и преливане е валиден и в останалите партии и личности в тях.  Съществена разлика между партиите няма, личностите са едни и същи. Затова няма ясна граница коя партия у нас е лява, коя е център и коя е дясна. Цари едно партийно люшкане от ляво на дясно и обратно като пияни в кръчма.

Но за съжаление тази партийна кръчма е Българският парламент. Основната институция в съсипаната ни държава.

Държавата и народът биват изтупвани като брашнен чувал. Но, дами и господа политици, чувалът вече няма сили да пуска…

Опитват да ни заблудят, че в момента протестира средната класа. Каква средна класа? В България няма такава. Политиците се постараха да я унищожат, защото именно тя би имала силите и волята да влияе при избори. У нас по-голямата част от малкото хора, имащи работа, живеят под прага на бедността. Минималната заплата е под прага на бедността. Малко са държавите, в които се наблюдава явлението работещи бедни.  У нас има много рязко обществено разслояване на неколцина много богати и масово бедни и гладни. И между тях единици, можещи да се охарактеризират като средна класа, но толкова малобройни, че не могат да формират класа като обществена прослойка.

Истината е, че в момента протестира народа. В момента хора, симпатизиращи на една или друга партия, или такива, които са политически безпристрастни, се обединяват в един общ протест, с една ясно очертана цел – физическо оцеляване и достоен живот в България, нежелание повече да търпят и да гледат  безучастно политически интриги и въртележки. Хора, нежелаещи БюлетиниГейтс да завърши безславно, след като е публична тайна дългогодишната изборна манипулация. Хора, искащи най-после да има осъдени, които да понесат отговорността си за геноцида срещу българския народ.

Това са хора,  протестиращи за хляб и ценности! За бъдеще!


Това са хора, които не искат единствения изход за физическо оцеляване и живот да бъде „терминал 2“ . Хора, които вече почти нямат какво да губят.

Хора нежелаещи  повече да търпят такъв тип задкулисно, манипулативно, мафиотско, геноцидно управление, без значение кой управлява.

Хора културни и мислещи, готови в свое име и в името на децата  да се борят за бъдеще в България, за бъдеще на българите!

Все по-често на политиците ще се налага да дават отговори на хората, както това се наложи снощи на Сидеров.

И измъкване вече няма да има, защото и полицията е част от този народ, защото охранява, но сваля каските в знак на съпричастност и получава цветя и аплодисменти.

И протестите ще стават все по-многобройни.

Защото те са срещу цялата политико-медийно-монополна манипулативна каста!

Докато кукловодите и куклите осъзнаят сериозността на ситуацията и смисъла на #ДАНСwithme!


%d блогъра харесват това: